กฎระเบียบในการขายสินค้ากับเว็บไซต์ สุขเกษียณ

กฎระเบียบถูกตั้งขึ้น เนื่องจากเว็บไซต์ สุขเกษียณต้องการสร้าง  ให้เป็นสังคมสูงวัยแห่งมิตรภาพ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ มีประสบการณ์การซื้อขายที่ปลอดภัย เว็บไซต์ สุขเกษียณแนะนำให้ผู้ขายสินค้าอ่านและปฏิบัติตาม สิ่งที่ควรกระทำ และสิ่งที่ไม่ควรกระทำเมื่อผู้ขายสินค้ากระทำการซื้อ หรือ ขายบนตลาดออนไลน์ และถือว่าผู้ขายสินค้าได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ เว็บไซต์ สุขเกษียณ เว็บไซต์ สุขเกษียณมุ่งมั่นที่จะรักษาสังคมการใช้งานให้มีความสะดวก และปลอดภัยอยู่เสมอ

 

สิ่งที่ควรกระทำ

1. ขายสินค้า งดโฆษณาสินค้า

“เว็บไซต์ สุขเกษียณ” เป็นเว็บไซต์ฯที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็น แหล่งค้าขายสินค้า และบริการ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ใช่พื้นที่สำหรับการโฆษณาสินค้า ดังนั้นผู้ขายสินค้าจึงควรลงขายเฉพาะสินค้าที่ตั้งใจจะขายใน “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” เท่านั้น หากมีการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เว็บไซต์ สุขเกษียณ จะส่งข้อมูล คำถาม การติดต่อ ผ่านอีเมลล์ ที่ผู้ขายได้ระบุไว้ หรือ ให้บริการผ่านฟังก์ชันสนทนา เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้สื่อสารกันภายในเว็บไซต์ฯ และผู้ขายจำเป็นต้องใส่รายละเอียดร้านค้า และสินค้าให้ครบถ้วน

ตัวอย่างของการโฆษณาสินค้าที่เว็บไซต์ สุขเกษียณไม่อนุญาต

 • ใส่ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงสินค้าของผู้ขายสินค้าไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ และ/หรือ
 • ใส่ข้อความหรือรูปภาพที่แจ้งให้ผู้ซื้อติดต่อซื้อสินค้าโดยตรงจากช่องทางอื่น และ/หรือ ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ที่เจตนา ทำลายการซื้อขายผ่าน เว็บไซต์ สุขเกษียณ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

 

2. ปรับแต่งรายการสินค้าให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

รูปภาพสินค้าควรมีผู้ขายสินค้าภาพสูง และ มองเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อการดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ และเพิ่มยอดขาย(หากต้องการบริการถ่ายภาพเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมสุขเกษียณ) นอกจากนี้ผู้ขายควร ระบุคำอธิบายสินค้าอย่างละเอียด ซื่อสัตย์ ครบถ้วน เข้าใจง่าย โดยหลีกเลี่ยง วัตถุประสงค์แฝง หรือ เจตนาลงข้อมูลไม่ครบ หรือ มีลักษณะที่ผู้ซื้อต้องตีความเอง หรือ เจตนาเอาเปรียบผู้ซื้อสินค้า นอกจากนี้ ผู้ซื้อมีโอกาสจะให้คะแนนและความคิดเห็นที่ดีแก่ร้านของผู้ขายสินค้า จาก การบริการ ความประทับใจ และความ ถูกต้องและความชัดเจนในการขายสินค้าอีกด้วย

3. เคารพสิทธิ์ของผู้ใช้งานท่านอื่น

เว็บไซต์ สุขเกษียณต้องการสร้างสังคมที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีในการซื้อขายบนโลกออนไลน์ เว็บไซต์ สุขเกษียณต้องการให้ผู้ขายสินค้าใส่เนื้อหาที่ปลอดภัยสำหรับทุกท่าน รวมถึงการใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่ใช้ข้อความที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง หรือข้อความสแปม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นอกจากนี้ “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” ต้องการให้ผู้ขายสินค้าปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและเอื้ออาทร ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้งาน เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เกิดประโยชน์สำหรับทุกท่าน

4. รักษาประวัติการขายสินค้าที่ยอดเยี่ยม

เว็บไซต์ สุขเกษียณแนะนำให้ผู้ขายสร้างความประทับใจให้ผู้ซื้อ โดยการเพิ่มความตื่นตัวในการตอบคำถาม และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อที่ประทับใจจะกลับมาซื้อสินค้า และให้ความคิดเห็นที่ดีต่อร้านค้าของผู้ขายสินค้า นอกจากนี้ ผู้ขายควรพยายามรักษาประวัติการขายที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการเติมคลังสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการและส่งสินค้าตรงเวลา เพื่อลดจำนวนคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ คำขอคืนเงิน ซึ่ง “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” ขออนุญาตส่งคำเตือนให้กับผู้ขายที่มีประวัติการขายไม่ดี และยกเลิกสิทธิพิเศษสำหรับร้านค้านั้น ๆ (อาทิ สิทธิพิเศษส่งฟรีทั่วไทย หรือ ร้านค้าที่แนะนำโดย “เว็บไซต์ สุขเกษียณ”) ลดระดับการค้นหาสินค้าของผู้ขายสินค้า หรือ จำกัดการเข้าบัญชีผู้ใช้ของผู้ขายสินค้า

เทคนิคในการรักษาประวัติการขายให้ดี มีดังนี้

 • ตรวจสอบและอัปเดตคลังสินค้าของผู้ขายสินค้าอย่างน้อยวันละครั้ง
 • ระบุรายละเอียดสินค้าให้เข้าใจง่าย ถูกต้อง พร้อมใส่รูปภาพสินค้าที่ชัดเจน
 • ตอบคำถามผู้ซื้อในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนกระทำการส่งสินค้า
 • ห่อพัสดุอย่างระมัดระวังเพื่อคงสภาพสินค้าระหว่างการขนส่ง
 • พร้อมอนุมัติและยินดีให้ผู้ซื้อกระทำการขอคืนเงินในกรณีที่สมเหตุสมผล
 • หากผู้ขายจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลบางประการ ผู้ขายควรแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที พร้อมระบุเหตุผลที่เหมาะสม

 

สิ่งที่ไม่ควรกระทำ

1. ใส่คำหลักในการค้นหาที่มากเกินไป หรือคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อสินค้าและคำอธิบายสินค้า

เว็บไซต์ สุขเกษียณให้ความสำคัญมากที่ผู้ใช้จะสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นร้านค้าที่ใส่ชื่อแบรนด์ คำหลัก หรือแฮชแท็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อสินค้าหรือคำอธิบายสินค้าจำนวนมาก ผู้ขายสินค้าอาจจะถูกระงับร้านค้าได้

2. การลงขายสินค้าชนิดเดียวกันหลายๆ ครั้ง

การกระกระทำเช่นนั้น จะส่งผลให้ร้านค้าของผู้ขายสินค้าถูกระงับ

3. การระบุรายละเอียด หรือ ราคาที่กระทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด

การใส่ราคาที่บิดเบือน ในตัวเลือกสินค้า แม้ไม่ใช่สินค้าที่ตั้งใจจะขาย หรือไม่สามารถซื้อ-ขายได้ การลงขายสินค้าเช่นนั้นจะส่งผลให้ร้านค้าของผู้ขายสินค้าถูกระงับ

4. การละเมิดเนื้อหาและปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น

การกระทำแบบนี้ถือเป็นการกระกระทำผิดร้ายแรงใน “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” และ พ.ร.บ. การใช้คอมพิวเตอร์ ห้ามผู้ขายสินค้าเลือกใช้รูปภาพของผู้อื่นที่อยู่บนเว็บไซต์เดียวกัน และกรุณาเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้เครดิตเจ้าของรูปภาพ เว็บไซต์ สุขเกษียณต้องการให้ผู้ขายสินค้าช่วยสร้างชุมชน “สุขเกษียณ” ที่ดี ดังนั้น หากพบว่ามีผู้ใช้ปลอมแปลงเป็นผู้ขายสินค้า หรือบุคคลอื่น กรุณาติดต่อเว็บไซต์ สุขเกษียณทันที

ตัวอย่างของการละเมิดเนื้อหาและปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น

 • ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ข้อมูลการติดต่อ รูปภาพ
 • ใช้อัตลักษณ์ของผู้อื่นเพื่อกระทำให้เสียชื่อเสียง

5. ขายสินค้าปลอมแปลง หรือสินค้าลอกเลียนแบบ

ผู้ขายสินค้าสามารถลงขายเฉพาะสินค้าของแท้ใน “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” โปรดทราบว่าการปลอมแปลงสินค้า หรือการลอกเลียนแบบสินค้า ถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทย “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” สงวนสิทธิ์ในการรายงานและลบสินค้าที่เป็นการปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบนั้น

6. การกระทำที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวง

โค้ดส่วนลด ค่ารีเบท และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” เป็นผู้กำหนด มีจุดประสงค์เพื่อช่วยร้านค้าเพิ่มยอดขายและกระทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้น เว็บไซต์ สุขเกษียณ ขอห้ามการกระทำต่อไปนี้

 • การสร้างคำสั่งซื้อที่ไม่เกิดขึ้นจริง
 • การใช้โค้ดส่วนลดที่ไม่ถูกต้อง
 • การหาผลประโยชน์จากค่ารีเบทและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” เป็นผู้ออก
 • การกระทำที่หลอกลวงเพื่อเอารัดเอาเปรียบ

 

เว็บไซต์ สุขเกษียณ จะคอยตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานหรือไม่ หากมีการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว จะกระทำให้เกิดผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

การระงับบัญชีผู้ใช้ถาวร

การระงับการโอนเงินจากคำสั่งซื้อที่อยู่ภายใต้การรับประกันโดย 
“เว็บไซต์ สุขเกษียณ” เพื่อกระทำการตรวจสอบคดีแพ่ง ฟ้องร้องค่าเสียหาย และ/หรือ คำสั่งศาล

 

นโยบายการคืนสินค้า

ผู้ขายสามารถตั้งนโยบายในการคืนสินค้าของตนเองได้ ตราบใดที่ไม่ขัดกับนโยบายที่ “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” ได้ตั้งไว้

 

 

 • แพลตฟอร์มสุขเกษียณ (www.sookkasean.com) คือ ผู้ให้บริการและ อำนวยความสะดวกให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการ
 • สุขเกษียณ จะไม่รับผิดชอบ หากมีกรณีใดที่เกี่ยวกับ สินค้า หรือบริการ การจัดส่งสินค้า หรือ รับบริการ การชำระเงิน
 • สุขเกษียณ จะอำนวยความสะดวกให้เกิดการสื่อสารกันโดยตรงระหว่างผู้ค้าและ ลูกค้า หากมีกรณีผิดพลาดหรือข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับ สินค้า หรือ บริการ การจัดส่งสินค้า หรือ รับบริการ การชำระเงิน

 

เว็บไซต์ สุขเกษียณ และผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกท่านต่างมีบทบาทในการกระทำให้ชุมชนมีความปลอดภัย เป็นสังคมแบบเปิดที่ให้ทุกท่านสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซื้อขายสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา โปรดให้ความเคารพแก่ผู้อื่น และกระทำให้ “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” เป็นตลาดออนไลน์ที่มีคุณภาพ หากพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบในการใช้บริการ ผู้ขายสินค้าสามารถแจ้งทีม “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” ได้โดยการรายงานชื่อผู้ใช้งานหรือชื่อสินค้าได้ อย่างไรก็ตามการยกเลิกสิทธิ์ผู้ใช้งานหรือยกเลิกการขายสินค้านั้นๆ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ “เว็บไซต์ สุขเกษียณ” เป็นที่สิ้นสุด

 

ข้อเสนอแนะของผู้ขายสินค้า มีความสำคัญกับเว็บไซต์ สุขเกษียณอย่างมาก การได้รับการติดต่อจากผู้ขายสินค้า ไม่ว่า จะเป็นคำถามจากการใช้บริการ หรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่ช่วยให้ เว็บไซต์ สุขเกษียณ สามารถพัฒนาให้เกิดประสบการณ์การซื้อขายออนไลน์สำหรับผู้ใช้งาน และผู้ขายสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ กรุณาติดต่อ เว็บไซต์ สุขเกษียณทันที จักเป็นพระอย่างสูง

 

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นหนึ่งในการสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพ

สุขเกษียณ