• phoothit

"ไฟเซอร์" 1.5 ล.โดส คาดเข้าไทย ก.ค.นี้-ปัดตกฉีดเป็นเข็ม 3 ให้แพทย์ เดี๋ยวแก้ตัวยาก


sook-kasean-news-covh

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารผลการประชุมเฉพาะกิจร่วม ระหว่างคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และคณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


มีข้อสรุปแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ที่คาดว่าน่าจะนำเข้าสู่ประเทศไทยเดือน ก.ค. จำนวน 1.5 ล้านโดส ให้เน้นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ในพื้นที่ระบาด และปัดตกข้อเสนอให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์กระตุ้นภูมิเป็นเข็มที่ 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีบางส่วนกังวล ถ้าต้องยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ไม่มีผลในการป้องกันโควิด-19

เนื้อหาสำคัญในเอกสารดังกล่าวระบุว่า คาดประเทศไทยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในเดือน ก.ค. จำนวน 1.5 ล้านโดส และในไตรมาสที่สี่ รวม 20 ล้านโดส โดยมีการจัดทำข้อเสนอแนวทางบริหารจัดการวัคซีนว่า ควรมุ่งเน้นไปที่บุคคลสามกลุ่มคือ


1.บุคคลอายุ 12-18 ปี

2.กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้วัคซีน คือ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง และผู้ตั้งครรภ์

3.ให้บุคลากรด่านหน้ากระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นวัคซีนเข็มที่ 3


อย่างไรก็ดี ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหลายแนวทาง บางส่วนเห็นว่า ควรให้กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และเน้นแก้ปัญหาที่พื้นที่ระบาดก่อน บางส่วนเห็นว่า กลุ่มบุคคลอายุ 12-18 ปี ยังสามารถรอวัคซีนจากการสั่งซื้อได้


ส่วนประเด็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มที่สามเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านั้น ในที่ประชุมส่วนหนึ่งเห็นด้วย เพราะบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นกำลังสำคัญที่ปัจจุบัน แม้จะฉีดวัคซีนซิโนแวค จำนวน 2 เข็ม ไปแล้ว แต่ยังติดเชื้อโควิดหลายราย แต่ยังมีความเห็นบางส่วนที่เห็นว่า หากนำมาฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่สาม อาจถือว่าเป็นการยอมรับว่า วัคซีนซิโนแวคไม่มีผลในการป้องกัน แล้วจะแก้ตัวยากมากขึ้น


มติที่ประชุมจึงสรุปแนวทางการใช้วัคซีนไฟเซอร์เดือน ก.ค. ถึง ส.ค. 2564 ระบุว่า เห็นชอบควรให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับระยะแรก จำนวน 1.5 ล้านโดส เป็นวัคซีนเข็มที่ 1 ทั้งหมดแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ที่มีการระบาดรุนแรง


ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น