• phoothit

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศยังไม่มีนโยบายฉีดวัคซีนโควิดสูตรผสม-ยกเว้นเพื่อวิจัย


sook-kasean-news-cov1

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศยืนยันนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สองเข็มชนิดเดียวกัน ยังไม่มีนโยบายการฉีดผสมต่างชนิดกัน โดยประกาศระบุว่า


"ขณะนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาต


ยกเว้น ผู้ที่อยู่ในโครงการศึกษาวิจัย หรือ กรณีที่ผู้ฉีดแพ้หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก สามารถให้ฉีดวัคซีนต่างชนิดกันในเข็มที่ 2 ได้ ถ้าแพทย์เห็นสมควร


ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และหลีกเลี่ยง เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลค้างเคียงที่อาจขึ้นทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น