• phoothit

องค์การอนามัยโลก "รับรองวัคซีนซิโนแวค" สำหรับใช้กรณีฉุกเฉิน


sook-kasean-news-cov


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า WHO ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดย ซิโนแวค ไบโอเทค สำหรับรายการใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อปูทางสู่การใช้วัคซีนตัวที่ 2 ของจีน ในประเทศยากจน


การได้รับอนุมัติให้อยู่ในรายการฉุกเฉินของ WHO ถือเป็นสัญญาณถึงหน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ทาง WHO ยังอนุมัติให้วัคซีนตัวนี้สามารถนำไปใช้ในโครงการโคแวกซ์ด้วย


คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเผยในแถลงการณ์ว่า พวกเขาแนะนำให้ใช้วัคซีนซิโนแวคกับผู้ใหญ่อายุมากกว่า 18 ปี โดยให้เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 2-4 สัปดาห์ พร้อมระบุว่าวัคซีนชนิดนี้ ไม่จำกัดอายุสูงสุดของผู้เข้ารับ เนื่องจากตามข้อมูลชี้ว่ามีแนวโน้มที่วัคซีนจะมีผลในการป้องกันในผู้สูงอายุ


คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ WHO ซึ่งเริ่มประชุมกันเมื่อวันที่ 5 พฤษภาค ตัดสินใจเรื่องนี้ หลังจากตรวจสอบข้อมูลทางคลินิกล่าสุด เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวค รวมถงแนวทางปฏิบัติในการผลิตของบริษัท


วัคซีนซิโนแวคหรือโคโรนาแวค นับเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยจีนตัวที่ 2 ที่ WHO บรรจุในรายการวัคซีนเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 หลังจากเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ได้อนุมัติวัคซีนที่พัฒนาโดยซิโนฟาร์ม


ขณะที่ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า วัคซีนซิโนแวค มีประสิทธิภาพการป้องกันอยู่ที่ 51%-84% (ของอินโดนีเซีย ผลทดสอบในโลกจริงอยู่ที่ 94%), ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 100% และ เชื่อได้ว่า สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุได้


นอกจากนี้ ยังไม่มีความแตกต่างเรื่องผลข้างเคียงระหว่างกลุ่มอายุน้อยกับสูงอายุ (แต่ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่มาก เพราะคนแก่เข้าร่วมการทดลองน้อย จึงทำให้ใช้เวลาพิจารณานาน และขอให้ประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ ช่วยส่งข้อมูลของผู้สูงอายุมาเพิ่ม)ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น