• phoothit

กทม. อัปเดตยอดฉีดวัคซีนโควิด ครบ 2 โดส ใกล้ 1.5 ล้านคน


sook-kasean-news-24082021-1

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม จำนวน 68,509 โดส และยอดผู้รับวัคซีนสะสม จำนวน 8,133,941 โดส แบ่งเป็น


1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 2,428 โดส สะสม 544,808 โดส


2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 3,833 โดส สะสม 1,055,269 โดส


3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 651 โดส สะสม 249,332 โดส


4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 684 โคส สะสม 4,800 โดส


5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 7,998 โดส สะสม 811,228 โดส


6.กลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ฉีดวัคซีน 52,915 โดส สะสม 5,468,484 โดส


นอกจากนี้ สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 รายวัน แบ่งเป็นดังนี้


เข็มที่ 1 เพิ่ม 39,915 ราย สะสม 6,498,619 ราย


เข็มที่ 2 เพิ่ม 26,113 ราย ครบ 2 เข็ม สะสม 1,493,292 ราย


เข็มที่ 3 เพิ่ม 2,481 ราย สะสม 142,030 ราย


ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 2 เข็ม จากข้อมูลสะสมที่ 1,493,292 รายนั้น กทม. มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70% ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จากจำนวน 7,699,174 คน เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานหมู่ต้องอยู่ที่ 5,389,421 คน ทำให้ยังมียอดห่างจากเป้าหมาย 70% อยูที่ 3,896,129 คนดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น