• phoothit

ยกระดับล็อกดาวน์คุมโควิด ขยายพื้นที่แดงเข้ม 13 จังหวัด มีผล 20 ก.ค.นี้


sook-kasean-news-19072021-1

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)


ใจความว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์ เป็นหลายสายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


ดังนั้นจึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้นจากข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด


ทั้งนี้ในประกาศข้อกำหนดดังกล่าว มีมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิดใจความสรุป คือ


1. ปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นสีแดงเข้ม)

2. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน

3. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามออกนอกเคหสถาน 21:00-04:00 ของวันรุ่งขึ้น

4. จำหน่ายอาหารได้จนถึง 20:00 น. ห้ามนั่งในร้าน

5. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านยา พื้นที่ฉีดวัคซีน หรือบริการทางการแพทย์ของรัฐ จนถึง 20:00 น.

6. โรงแรม เปิดได้ตามปกติ แต่งดจัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง

7. ร้านสะดวกซื้อ ตลาด เปิดได้ถึง 20:00 น.

8. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน

9. ขนส่งสาธารณะ จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 50% ของความจุ

10. ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดและเต็มจำนวน

11. ภาคเอกชน จำเป็นให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเช่นเดียวกัน

12. บังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด 14 วัน ประเมินสถานการณ์ทุก 7 วัน

13. ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.พระนครศรีอยุธยา


มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป


ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น