• phoothit

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุเตรียมรับเงินพิเศษเพิ่ม 10 เดือน


sook-kasean-news-06082021-1

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานข่าวความคืบหน้า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ซึ่งล่าสุด ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการเติมเงินพิเศษอีกคนละ 10 เดือน


โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ 4.7 ล้านคน


การให้เงินจะย้อนหลังตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 - ก.ย. 2563 และตั้งแต่ ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 ได้เดือนเว้นเดือน รวมอีก 6 เดือน รวมเป็น 10 เดือน เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เร็ว ๆ นี้


ซึ่งก็จะได้คนละ 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้สวัสดิการแห่งรัฐ หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้ 100 บาท แต่หากรายได้ 30,000 - 100,000 บาทต่อปี จะได้เดือนละ 50 บาทดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น