• phoothit

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเด็ก 12-17 ปี ร่วมฉีดซิโนฟาร์ม 250 คน


sook-kasean-news-01092021-1

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 12-17 ปี แจ้งความประสงค์เข้าร่วม "โครงการระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม BBIBP-CorV (Sinopharm)"


สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันก่อนและหลังการรับวัคซีน โดยเปิดรับแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 1-5 ก.ย. 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน รับจำนวนจำกัด 250 ราย (คลิกที่นี่เพื่อสมัคร)


คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก


- อายุระหว่าง 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปี

- อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล

- สะดวกเดินทางมารับวัคซีนครบทั้งสองเข็ม และเจาะเลือดตามนัดหมาย ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

- ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อน

- ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน

- ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดอื่น (เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่) ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย

- ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน

- ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ

- ไม่เคยชัก หรือเป็นโรคลมชัก หรือมีประวัติเป็นโรคทางสมอง

- ไม่มีพัฒนาการผิดปกติ

- ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

- บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการ


ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทีมผู้วิจัยกำหนดเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และอาจมีการร้องขอข้อมูลหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยขั้นตอนการนัดหมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมาทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้


ครั้งที่ 1 นัดหมายเจาะเลือดก่อนฉีดวัคซีน พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มแรก


ครั้งที่ 2 นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่สอง โดยนัดห่างจากวันแรก 21 วัน (+7 วัน)


ครั้งที่ 3 นัดหมายเจาะเลือดหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ภายหลัง 1 เดือน


อย่างไรก็ตาม จะมีการติดตามอาการเจ็บป่วย และอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีน โดยตอบแบบสอบถามทุกวันที่ 1, 7 และ 28 ภายหลังการรับวัคซีน โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทางคณะผู้วิจัยจะติดต่อกลับไปยังผู้ปกครองภายในวันที่ 30 ก.ย. 2564 เวลา 16:00 น. หากเลยวันที่กำหนด และท่านยังไม่ได้รับการติดต่อ แสดงว่าบุตรของท่านไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครของโครงการ


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด