• phoothit

การแบ่งปันและที่ว่าง อีกแง่ของความรักใน “ปรัชญาชีวิต”

นิยามความรักในมุมมองของชาวสุขเกษียณเป็นอย่างไร

“…จงรักกันและกัน แต่อย่าสร้างพันธะแห่งรัก และขอให้ความรักนั้น เป็นเสมือนห้วงสมุทร อันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างฝั่งแห่งวิญญาณของเธอทั้งสอง
จงเติมถ้วยของกันและกัน แต่อย่าดื่มจากถ้วยเดียวกัน จงให้ขนมปังแก่กัน แต่อย่ากัดกินจากก้อนเดียวกัน จงร้องและเริงรำด้วยกัน และจงมีความบันเทิง แต่ขอให้แต่ละคนได้มีโอกาสอยู่โดดเดี่ยว ดังเช่นสายพิณนั้น ต่างอยู่โดดเดี่ยว แต่ว่าสั่นสะเทือนด้วยทำนองดนตรีเดียวกัน
จงมอบดวงใจ แต่มิใช่ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เพราะหัตถ์แห่งชีวิตอมตะเท่านั้นที่จะรับดวงใจของเธอไว้ได้ และจงยืนอยู่ด้วยกัน แต่อย่าใกล้กันนัก เพราะว่าเสาของวิหารนั้นก็ยืนอยู่ห่างกัน และต้นโพธิ์ ต้นไทรก็ไม่อาจเติบโตใต้ร่มเงาของกันได้...”

คือตอนหนึ่งในหนังสือ "ปรัชญาชีวิต" ของ คาลิล ยิบราน (Kahlil Gibran) นักเขียนชาวเลบานอน ถอดความเป็นภาษาไทยโดย ระวี ภาวิไล ว่าด้วยเรื่องราวของ อัลมุสตาฟา ตอบปัญหาหลักธรรมแก่ประชาชนชาวออร์ฟาลีส ทั้งสิ้น 26 หัวข้อ ซึ่งข้อความข้างต้นคือส่วนหนึ่งของตอน ว่าด้วยการแต่งงาน


แม้ว่าตอนว่าด้วยการแต่งงานนี้ ยิบราน จะนำเสนอเรื่องความรักในแง่ของคู่ชีวิตสามีภรรยา แต่แนวคิดดังกล่าวเป็นสัจธรรม สามารถใช้ได้กับความรักในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นระหว่างลูกกับพ่อแม่ มิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ความรักในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน


“...จงเติมถ้วยของกันและกัน แต่อย่าดื่มจากถ้วยเดียวกัน จงให้ขนมปังแก่กัน แต่อย่ากัดกินจากก้อนเดียวกัน...” เปรียบเปรยถึงความรักที่ต้องแบ่งปันกัน โดยไม่หักชิงเอาจากอีกฝ่าย เป็นความรักที่มีที่ว่างให้แต่ละคนได้ดำเนินชีวิตของตนได้


“...จงยืนอยู่ด้วยกัน แต่อย่าใกล้กันนัก เพราะว่าเสาของวิหารนั้นก็ยืนอยู่ห่างกัน และต้นโพธิ์ ต้นไทรก็ไม่อาจเติบโตใต้ร่มเงาของกันได้...” แสดงเปรียบเทียบเหตุที่ต้องมีพื้นที่ว่างในความสัมพันธ์นั้นได้อย่างชัดเจน การที่วัยเกษียณได้เฝ้ามองลูกหลานเติบโตบนเส้นทางของตัวเอง โดยที่คอยช่วยเหลือแนะนำหรือเป็นกำลังใจข้างหลังไม่ห่าง เป็นรักปรากฏรูประหว่างช่องว่างแห่งรักนั้น


แม้แต่ระหว่างมิตรวัยเกษียณด้วยกันเอง การได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิต แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพ หรือสนทนาถึงช่วงเวลาเก่า ๆ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าที่เก็บจากช่วงเวลาต่าง ๆ ของชีวิตที่ผ่านมา ก็เป็นการแบ่งปันความสุขจากความรักแก่กันอีกประการหนึ่ง


sook-kasean-love-the-prophet
การแบ่งปันและที่ว่าง อีกแง่ของความรักใน “ปรัชญาชีวิต”


ดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น