• phoothit

สุขเกษียณกับแนวทางดูแลสุขภาพในช่วงโควิด-19

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,000 คนต่อวัน ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดที่สูงขึ้น รัฐบาลมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุม เช่น ตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อ งดบริการในสถานบันเทิง ให้ปิดสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อเร็วกว่าปกติ ขอความร่วมมือจากประชาชาชนให้กักตัวเมื่อเข้าสู่ภาวะเสี่ยงเพื่อสังเกตอาการ เน้นการทำงานที่บ้านแทนการเข้าสำนักงาน (work from home) รวมทั้งดูแลคนในครอบครัวที่ร่างกายไม่แข็งแรงและผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

โรคโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ส่วนมากเริ่มมีอาการหลังการได้รับเชื้อ 2-7 วัน อาการคือ มีไข้ 37.2-38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ หอบเหนื่อย เพลีย ปวดหัว เมื่อยตามตัว ส่วนใหญ่มีอาการเพียงเล็กน้อย ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ปอดเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรัง หลอดเลือด หรือมะเร็ง หากมีการติดเชื้อจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย โดยผู้สูงอายุอาจมีอาการที่ไม่ตรงไปตรงมาเมื่อเจ็บป่วย ข้อสังเกตเพิ่มเติมคือ อ่อนเพลีย ซึม สับสนเฉียบพลัน เบื่ออาหาร ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว


แนวทางการดูแลผู้สูงอายุทั่วไป

 1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่แออัด รักษาระยะห่าง (social distancing) จากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร

 2. รับประทานยาประจำตัวให้สม่ำเสมอ ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ถูกสุขลักษณะ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ

 3. ปิดปากและจมูกเมื่อไอจาม

 4. สวมหน้ากากอนามัย เมื่อมีอาการไข้หวัด ไอจาม หรือไปในที่สาธารณะ

 5. ไม่เอามือสัมผัสหน้า จมูก ปาก

 6. ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่ให้ทั่วมืออย่างน้อย 20 วินาที และเช็ดให้แห้ง หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดบ่อย ๆ 7. ทำความสะอาดเครื่องใช้ในบ้านให้บ่อยขึ้น 8.ผ่อนคลายความเครียด 9.หากควบคุมโรคประจำตัวได้ดี อาจขออนุญาตแพทย์ที่ดูแล รับยาและเลื่อนนัดหมายให้นานกว่าปกติ ลดการไปโรงพยาบาล 10.ช่วงที่ป่วย ให้รีบพบแพทย์ แยกตัวจากผู้อื่น ไม่ควรใช้ยาไอบูโพรเฟ่น (ibuprofen) ในการลดไข้ ควรใช้พาราเซตามอล

(ข้อมูลจาก : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)


อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุบางรายต้องการผู้ดูแล ซึ่งผู้ดูแลบางคนมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้านเพื่อทำงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็น ทำให้มีความเสี่ยงในการนำเชื้อมาสู่ผู้สูงอายุภายในบ้านได้ ควรต้องดูแลและป้องกันตัวเองอย่างระมัดระวัง โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แนะนำ 15 พฤติกรรมลดความเสี่ยงการติดเชื้อดังต่อไปนี้

 1. ล้างมือหรือยัง

 2. ล้างมือให้สะอาด อย่างน้อย 20 วินาที

 3. เช็ดมือให้แห้งหลังล้างมือ ช่วยลดการปนเปื้อน

 4. สวมหน้ากากให้สนิท ปิดจมูกและปาก

 5. ซักหน้ากากผ้าทุกวัน

 6. บันทึกการเดินทาง ช่วยรับรู้ความเสี่ยง

 7. ถ้ารู้ว่าเสี่ยง กักตัวดูอาการ

 8. กินอาหารต้องปรุงสุก

 9. เช็ดมือถือด้วยแอลกอฮอล์ ลดแหล่งเชื้อโรค

 10. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

 11. กลับถึงบ้าน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

 12. บอกความจริงกันเถอะ จะได้ช่วยกันระวังตัว

 13. กักตัวดูอาการ ระหว่างรอผล

 14. พูดคุยกันอย่าถอดหน้ากาก

 15. เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ลดโอกาสการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

อีกทั้ง สสส. ยังแนะนำให้งดการเลี้ยงสังสรรค์และการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 อีกทางหนึ่ง โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เผยข้อมูลวิชาการยืนยันว่า การดื่มเหล้าทำลายภูมิคุ้มกันร่างกาย ทำให้เพิ่มความเสี่ยงอวัยวะต่าง ๆ อักเสบรุนแรง


“ฤทธิ์ของเหล้าจะเข้าไปทำให้ภูมิคุ้มกัน 2 ชนิดในร่างกายบกพร่อง ได้แก่ ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด (innate) และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง (acquired) นอกจากนี้การดื่มเหล้ายังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถตรวจจับ กำจัด และทำลายเชื้อโควิด-19 หรือต่อสู้กับเชื้อโรคชนิดใหม่ ๆ ได้ โดยมีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจัย คือ 1.แอลกอฮอล์ไปเพิ่มจำนวนตัวรับ (receptors) ซึ่งเป็นช่องทางหลักของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2.แอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินปกติ อวัยวะทำงานผิดปกติ จนมีภาวะแทรกซ้อน ‘อักเสบรุนแรง (hyper-inflammation)’ และ 3.แอลกอฮอล์ทำให้ความสามารถของร่างกาย ในการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อบกพร่อง” ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการ ศวส. กล่าว


การดูแลสุขภาพในช่วงการระบาดโควิด-19 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวหรือร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ แนวทางดังกล่าวเป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยดูแลป้องกันได้ทางหนึ่ง


อย่างไรก็ก็ตาม ชาวสุขเกษียณควรติดตามข่าวสารสถานการณ์อยู่เสมอ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และเท่าที่จำเป็น หมั่นสังเกตอาการตนเองหรือคนในครอบครัว หากิจกรรมที่ปลอดภัย เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ ดูหนังที่บ้าน เพื่อผ่อนคลาย ไม่หวั่นวิตกจนเกินไป ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น นอกจากจะเป็นการป้องกันตัวเองแล้ว ยังเป็นการช่วยสังคมให้ผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ให้ไปด้วยกัน


ข้อมูลบางส่วนจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.), กรมการแพทย์ และศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


sook-kasean-Covid-19
สุขเกษียณกับแนวทางดูแลสุขภาพในช่วงโควิด-19