• phoothit

“ไบนาราลบีตส์” คลื่นเสียงอัศจรรย์ ช่วยสร้างสมาธิ


“ไบนาราลบีตส์” คลื่นเสียงอัศจรรย์ ช่วยสร้างสมาธิ


การทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบ สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน สามารถคงสติสัมปชัญญะ ผ่อนคลายความเครียด ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิมีหลากหลายวิธี เช่น การนั่งหลับตากำหนดลมหายใจเข้าออก การเดินกำหนดก้าวเดิน วิปัสสนา โยคะ ยิงธนู เป็นต้น


ท่ามกลางกิจกรรมสร้างสมาธิที่หลากหลายนั้น ปัจจุบันมีการนำคลื่นเสียงหรือเสียงดนตรีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำกิจกรรมสมาธิต่าง ๆ โดยทางวิทยาศาสตร์พบว่า คลื่นเสียงบางความถี่นั้นส่งผลต่อคลื่นความถี่ของสมอง ทำให้เกิดการทดลองเพื่อนำความถี่ดังกล่าวนั้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการฟังคลื่นเสียงดังกล่าวเรียกว่า “ไบนาราลบีตส์ (Binaural Beats)”


มนุษย์พบ ไบนาราลบีตส์ (Binaural Beats) ในปี 1939 และเป็นที่รู้จักในวงการวิทยาศาสตร์ในปี 1973 โดย เจอราล์ด ออสเตอร์ (Gerald Oster) และถูกนำไปค้นคว้าต่อเพื่อการควบคุมอารมณ์ สมาธิ การนอนหลับ การพัฒนาด้านจิตใจและพฤติกรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย


ไบนาราลบีตส์ (Binaural Beats) คือ ผลจากการฟังคลื่นด้วยหูฟังสเตอริโอ โดยหูแต่ละข้างได้ยินความถี่ต่างกัน โดยเกิดการ ซิงโครไนซ์ (Synchronize) กันในสมอง ออกมาเป็นคลื่นความถี่ต่ำอีกคลื่นหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองตามความต้องการ เช่น หูซ้าย 410 Hz หูขวา 400 Hz คลื่นความถี่ที่จะเกิดจากการ ซิงโครไนซ์ (Synchronize) ออกมาเป็นคลื่น 10 Hz ซึ่งอยู่ในระดับอัลฟ่า (Alpha State) เมื่อฟังเป็นประจำจะทำให้สมองผลิตคลื่น อัลฟ่า (Alpha) ได้มากขึ้น ในสภาวะนี้ก่อให้เกิดการผ่อนคลาย จิตรู้สำนึกทำงานได้ดี ตระหนักรู้ความรู้สึกในตนเอง เท่าทันความคิดตนเอง


ไบนาราลบีตส์ (Binaural Beats) มีประโยชน์ในด้านการบรรเทาอาการและเพิ่มศักยภาพการทำงานของสมอง ผ่านการปรับคลื่นสมอง ด้านที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (Emotion) เช่น อารมณ์เศร้า ลดอาการนอนไม่หลับ เป็นต้น ด้านเกี่ยวข้องกับร่างกาย (Physical) เช่น ลดความปวดตึงกล้ามเนื้อ ลดความปวดตึงศีรษะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความกระบวนการทางปัญญา เช่น การจดจ่อ การเรียนรู้ และความจำ เป็นต้น


จากงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่า มีการใช้ไบนาราลบีตส์ (Binaural Beats) เพื่อลดอารการวิตกกังวลก่อนการผ่าตัด ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี และอีกงานวิจัยจาก The Monroe Institute ได้ศึกษาไบนาราลบีตส์กับภาวะการณ์ตื่นตัว ทำให้มั่นใจได้อีกว่า การทำงานของไบนาราลบีตส์เชื่อมโยงไปถึงคลื่นสมอง


ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพของสมองในด้านที่เกี่ยวกับสมาธิ ความสนใจจดจ่อ การเรียนรู้ของสมอง ความจำ ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ ความแจ่มใส ฯลฯ ย่อมเป็นสิ่งที่พัฒนาและปรับปรุงได้ โดยไม่ต้องอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างอื่น จึงไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียง เมื่อใช้ตามความเหมาะสม


ส่วนใหญ่คลื่นเสียงแบบ ไบนาราลบีตส์ (Binaural Beats) จะถูกปรับปรุงเข้าไปในดนตรีเพื่อให้ฟังได้ง่ายขึ้น ดนตรีที่เลือกใช้มักเป็นดนตรีบรรเลงไม่มีเสียงร้อง ผสมผสานให้เข้ากับกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งบางเพลงจะมีเสียงธรรมชาติ เช่น นกร้อง น้ำตก ฝนตก ลมพายุ ฟ้าร้อง เข้าไปผสมเพื่อสร้างบรรยากาศอีกด้วย เช่น เพลงต่อไปนี้ (คลิกเพื่อฟัง)


ชาวสุขเกษียณที่นั่งสมาธิเป็นประจำ หรือสนใจในกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ ดนตรีหรือเพลงแบบที่มี ไบนาราลบีตส์ (Binaural Beats) เข้าไปผสม เป็นตัวช่วยทางเลือกที่น่าสนใจที่ “สุขเกษียณ” แนะนำ โดยสามารถค้นหาคำว่า “Binaural Beats” เพื่อทดลองฟังได้ที่ Youtube (ยูทูป) ซึ่งมีหลากหลายไปตามจุดประสงค์ เช่น เพลงเพื่อสร้างสมาธิ เพื่อให้สมองตื่นตัว เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ หรือเพื่อช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น เป็นต้น แนะนำให้ฟังผ่านหูฟังของท่าน เพื่อให้ได้รับคลื่นเสียงซ้ายและขวาที่ถูกต้องตามหลัก ไบนาราลบีตส์ (Binaural Beats) โดยฟังประกอบกับกิจกรรมทำสมาธิอื่น ๆ เช่น นั่งสมาธิ เดินจงกลม เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น


ช่วงนี้ สมาธิของชาวสุขเกษียณเป็นอย่างไรบ้าง


(ข้อมูลบางส่วนจาก : “ผลของการฟังเพลงไทยเดิมที่แทรกสอดคลื่นเสียง Binaural Beats ต่อความจำขณะคิดในผู้สูงอายุ” ของ มะลิ จันทระ วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา)
ดู 208 ครั้ง0 ความคิดเห็น