• phoothit

วันสุนัขสากล : เพื่อนรักวัยเกษียณ


sook-kasean-atc-23082021-1

วันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น “วันสุนัขแห่งชาติ” (National Dog Day) หรือ “วันสุนัขสากล” (International Dog Day) ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 โดย คอลลีน เพจ (Colleen Paige) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับสุนัขในฐานะเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของมนุษย์ อีกทั้งยังอุทิศในการทำงานร่วมกับมนุษย์ เช่น สุนัขตรวจสอบวัตถุระเบิด ค้นหายาเสพติด หรือสุนัขนำทางผู้พิการทางสายตา เป็นต้น และยังเป็นการกระตุ้นให้คนตระหนักถึงจำนวนของสุนัขที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในแต่ละปีอีกด้วย


การเลี้ยงสุนัขนอกจากจะทำให้มนุษย์รู้สึกมีความสุข ปลอดภัย สบายใจ ยังมีผลดีต่อร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลวิจัยระบุว่า ผู้สูงอายุที่เลี้ยงสุนัขจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการพาสุนัขไปเดินเล่น โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาให้ข้อมูลว่า การออกกำลังกายเป็นประจำเฉลี่ยสัปดาห์ละ 150 นาที ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ถือเป็นผลดีต่อสุขภาพ แต่การพาสุนัขไปเดินเล่นเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ซึ่งนอกเหนือจากผลทางกายภาพร่างกายแล้ว สุนัขยังสามารถเป็นเพื่อนที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ คลายความเหงาในวัยที่เกษียณจากการทำงานแล้วได้อย่างดี อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกปลอดภัยภายในบ้านได้


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมิสซูรี ในสหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและคนเลี้ยงว่า เจ้าของสุนัขที่มีอายุมากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ หากเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนอีกด้วย


อีกทั้ง ผลการศึกษาของสถานบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ เรื่อง The Benefit of Pet and Animal-Assisted Therapy to the Health of Older Individuals ได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 144 ราย ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ในผู้สูงอายุ พบว่า ในกลุ่มที่ได้รับการบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยงมีค่าคะแนนกลุ่มอาหารทางจิตใจ (psychological symptoms) ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการบำบัดอย่างชัดเจน


หมายความว่า สุนัขทำให้ผู้เลี้ยงมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเพื่อน ซึ่งสุนัขสามารถเป็นเพื่อนให้มนุษย์ได้ แม้ว่าจะเป็นสัตว์ต่างสายพันธุ์กัน แต่ความสัมพันธ์สามารถเกี่ยวพันกันได้อย่างน่าอัศจรรย์


สุนัขจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้สูงอายุหรือชาวสุขเกษียณ คนที่เลี้ยงย่อมเข้าใจดีว่า พวกเขาเหล่านี้สามารถสร้างความสุขภายในบ้านได้อย่างไร ส่วนคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือเคยเลี้ยงแต่ปัจจุบันไม่ได้เลี้ยงแล้ว ลองเปิดใจให้พวกเขา บรรดาเจ้าสี่ขาเหล่านี้ สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสร้างกิจกรรมที่ให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมทั้งงานวิชาการ หรือคำบอกเล่าจากคนเลี้ยงจริงมากมาย เพื่อประกอบการตัดสินใจ เราอาจได้พบกับเพื่อนรัก เพื่อนแท้ ในวัยเกษียณอีกครั้ง


สำคัญที่สุด เมื่อเพื่อนสี่ขาของเรามอบความสุขให้เรา เราต้องมอบความรักและความสุขให้กับพวกเขาด้วยเช่นกัน ความรักนี้จึงจะมีคุณค่าอย่างแท้จริง


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น