• phoothit

“สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ” ความสง่างามและความหมายแห่งชีวิตสุขเกษียณ


sook-kasean-art-ageing
“สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ” ความสง่างามและความหมายแห่งชีวิตสุขเกษียณ

“...ผู้สูงวัยหลายคนมีกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็ม ไม่ใช่เพียงเพื่อฆ่าเวลาหรือทำอะไรผ่านไปวัน ๆ เท่านั้น แต่ยังสามารุประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ได้ เช่น งานอาสา งานอดิเรกสร้างสรรค์ต่าง ๆ ศิลปะ กิจกรรมทางสังคมที่ให้ความหมาย และการพึ่งพาตนเองได้...”

เป็นส่วนหนึ่งของบทนำในหนังสือเรื่อง “สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ แรงบันดาลใจเพื่อชีวิตที่งามอุดม” หรือ The Art of Ageing Inspiration for positive and abundant later life ที่เขียนโดย จอห์น เลน แปลเป็นภาษาไทยโดย สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี


หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวของการใช้ชีวิตสู่ความชราอย่างมีคุณค่า ในแง่มุมที่เป็นพลังบวกให้กับคนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ


ชีวิตไม่อาจหลีกหนีความชราหรือความเสื่อมของร่างกายได้ ทุกชีวิตล้วนเดินสู่เส้นทางมรรคานั้น กระนั้น ชีวิตที่เดินทางระหว่างวัยแรกเกิดจนถึงวัยชรา จึงเป็นการเรียนรู้ค่าและความหมายของชีวิต เพื่อให้เข้าใจและรับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าในตนเอง


หนังสือเรื่องนี้ จอห์น เลน นำเสนอแบ่งเป็น 8 บท คือ บทที่ 1 ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับวัยชรา 2 ประวัติสั้นๆ ของความชรา 3 การรับมือกับความชรา 4 ชะลอก้าวย่างของความชรา 5 ชีวิตล้ำค่าสุดหรรษา 6 ความไม่แน่นอนอย่างยิ่ง 7 ศิลปะการแก่เฒ่า และ 8 เรื่องราวชีวิตอย่างย่อๆ ของบุคคลที่น่าสนใจในมุมมองต่าง ๆ


ทั้งหมดล้วนเป็นสารัตถะความสง่างามแห่งชีวิตของวัยชรา อันเป็นจุดสูงสุดของอายุขัยของมนุษย์ ที่ไม่ใช่ใครก็มีโอกาสได้สัมผัส คนชราทุกคนล้วนผ่านวัยเยาว์ แต่ผู้เยาว์วัยสักกี่คนจะได้กลายเป็นผู้เฒ่าในเวลาต่อมา เป็นความจริงของโลกที่เราเห็นกันได้ทั่วไป ฉะนั้น แง่หนึ่งของความชราจึงเป็นดั่งอภิสิทธิ์ที่ไม่ได้มาอย่างง่ายดายนัก ดังนั้น ผู้สูงอายุจงตระหนักในคุณค่าของอายุขัยที่ยาวนานนี้ด้วย


หนังสือเรื่องนี้คล้ายน้ำใจปลอบประโลม แต่แท้จริงเป็นการกระตุ้นให้นึกถึงหรือเข้าใจในคุณค่าของตนเองที่มีอยู่แล้ว หาใช่การยกย่องเอาใจ


ไม่เพียงแค่นั้น มุมมองที่หลากหลายของบุคคลในเรื่องยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสังคม การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การดูแลสุขภาพ หรือแม้แต่แนวคิดที่จะทำให้เราได้ฉุกคิดหรือเข้าใจในเรื่องที่เราอาจมองข้ามไปในชีวิต


สาระที่ปรากฏทั้งหมด เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสง่างามของชีวิตวัยชรา ที่เป็นพลังแรงบันดาลใจให้ทุกคน โดยเฉพาะวัยเกษียณหรือใกล้เกษียณ ได้ทำความเข้าใจในคุณค่าที่แท้ของชีวิต ผ่านมุมมองที่หลากหลายมากมายที่ จอห์น เลน ผู้เขียน หยิบมาประกอบร่างและนำเสนอให้เข้าใจง่าย ควรค่าที่ชาวสุขเกษียณจะอ่านเพื่อชีวิตอันอุดมความสุข เป็นหนังสือที่สุขเกษียณแนะนำให้ชาวสุขเกษียณทุกคนได้อ่าน


“วิญญาณข้ามิได้ถวิลหาชีวิตอมตะ ทว่ามุ่งดื่มกินทุกสิ่งในโลกหล้าที่คว้าถึง”

กวีกรีกพินการ์ (518-439 ปีก่อนคริสตกาล) โคลงไพเธียน III.109
ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น