• phoothit

WHO แนะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ให้ผู้สูงอายุ หลังฉีดซิโนแวค/ซิโนฟาร์มsks-news-13102021-1

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว โพสต์ข้อมูลจากทางองค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวข้องกับประเด็นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือวัคซีนเข็ม 3 แก่กลุ่มประชาชนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ร่วมไปถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนสองเข็มแรกของ วัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์ม


คณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน​ (Strategic Advisory Group of Experts: SAGE) ของ องค์การอนามัยโลก ออกข้อแนะนำให้ประชาชนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ ทั้งในระดับปานกลางและรุนแรง ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น


เหตุผลสำหรับข้อแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งครอบคลุมวัคซีนโควิดทุกยี่ห้อที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้ว เนื่องจากกลุ่มผู้มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ มีโอกาสน้อยที่จะเกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อย่างเหมาะสม หลังได้รับการฉีดวัคซีนหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัคซีนแบบ 2 โดส ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าในการติดเชื้อและเกิดอาการป่วยรุนแรง


SAGE แนะนำด้วยว่า ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac และ Sinopharm ควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หลังพบหลักฐานการศึกษาวิจัยในลาตินอเมริกา ว่า ประสิทธิภาพของวัคซีน Sinovac และ Sinopharm ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้สูงอายุ ทำได้ไม่ดีนักหลังจากฉีดครบ 2 โดส ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง


คำแนะนำระบุว่า อาจพิจารณาใช้วัคซีนโควิดต่างยี่ห้อ เป็นวัคซีนเข็ม 3 ได้ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ และการเข้าถึงวัคซีน

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น