• phoothit

ขยายเวลา ผู้สูงอายุ ปกส. ม.33/39 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค. 64


sks-news-11102021-2


เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จัดให้มีการป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป


โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2564 ได้เปิดให้บริการช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่ามีผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อยยังไม่มาใช้สิทธิ


ผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564 สามารถเข้ารับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปี 2564 นี้ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกันทั้งไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงในสถานการณ์โควิด-19 และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น