• phoothit

วช. สนับสนุนทุนวิจัย "หุ่นยนต์เพื่อนผู้สูงอายุ"


sks-news-01112021-1

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา สำนักข่าว TCIJ รายงานว่า เมื่อช่วงต้นเดือน ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินโครงการ "หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก/หุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ" เพื่อนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ให้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ


โดยได้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อนผู้สูงอายุ โดยต่อยอดขยายมาจากหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ชื่อ "หุ่นยนต์กุ๊กไก่" มีลักษณะเหมือนลูกได่ แต่มีการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้รองรับกลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน

โดยหุ่นยนต์ของเด็กจะใช้สำหรับช่วยจัดการเรียนการสอนให้กับครูหรือผู้ดูแล ส่วนหุ่นยนต์เพื่อนผู้สูงอายุจะมีโปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุให้ได้ฝึกสมาธิ ฝึกสมอง เล่นเกม สร้างความผ่อนคลาย


โดยทีมวิจัยส่ง "หุ่นยนต์กุ๊กไก่" ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุปทุมธานี พร้อมกับเครื่องกายภาพบำบัด GYRO-ROLLER ระบบฟื้นฟูและบำบัดกล้ามเนื้อมือและแขนร่วมกับการเล่นเกม บริหารสมองเพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุ ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับที่ดี


ภาพจาก : TCIJ

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น