• phoothit

“อยู่อย่างไร” อนาคตโลกสูงวัย ใช้ชีวิตอย่างที่อยากเป็น

เรื่องโดย : เจตปรียา เครือสุคนธ์


sks-atc-31012022-2

ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกจ้าง ไม่ว่าใครก็ต้องการความมั่นคงในอาชีพหน้าที่การงาน หลายคนคาดหวังกับการทำงานไปจนเกษียณ ต้องทำงานแลกเงินหาเลี้ยงชีพ จึงทุ่มเททำงานหนักหลายสิบปี

แต่สำหรับบางคนนั้นไม่อาจจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานไปจนถึงตอนเกษียณ เนื่องจาก เมื่อองค์กรหรือเจ้านายเห็นว่า ลูกจ้างมีอายุมากแล้ว ย่อมต้องคิดว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะจ้างทำงานได้อีกต่อไป จำต้องให้ลูกจ้างที่มีอายุมากออกจากงานไป และหาลูกจ้าคนใหม่ที่อายุยังไม่มากมาแทนที่ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร

แน่นอนว่า การทุ่มเททำงานสร้างความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็นหลักประกันในการหาเงินเลี้ยงชีพนั้น เป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ต้องมีแผนสำรองไว้สำหรับอนาคตตัวเองด้วย เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่า นายทุนหรือเจ้านายนั้น จะให้โบนัสครั้งสุดท้ายในการทำงานกับเราเมื่อไร การเตรียมแผนสำรองจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ยิ่งในยุคนี้ที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ยิ่งต้องมีแผนหลักและแผนสำรองสำหรับชีวิตหลังเกษียณ จากสถิติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ่งชี้ว่า ภายในปี 2570 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุมากถึง 30% ของประชากรทั้งประเทศ 68.86 ล้านคน กลายเป็นประเทศที่มีคนแก่มากกว่าเด็ก หากรัฐบาลไม่เร่งหาทางแก้ปัญหา ก็จะลุกลามเป็นวิกฤติอนาคตของประเทศ ยากที่จะแก้ไข

การเตรียมตัวใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ต้องเริ่มจากการไม่มีหนี้สิน เพราะหากแก่แล้วยังต้องหาเงินผ่อนบ้าน ผ่อนรถ จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ แน่นอนว่าเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระค่าใช้จ่าย และความเครียด และอาจส่งผลกระทบถึงสุขภาพไปด้วย

การไม่มีหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และนอกจากการไม่มีหนี้แล้ว ยังต้องมีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ โดยอาจคำนวณตามสูตรว่า ให้วาดภาพหลังรีไทร์ว่าเราอยากมีชีวิตอย่างไร และแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายเงินเท่าไร แล้วเอาจำนวนเงินที่ต้องใช้คูณด้วยอายุที่เหลืออยู่หลังเกษียณ เช่น คาดว่าจะมีอายุยืนถึง 80 ปี อยากใช้เงินเดือนละ 2 หมื่นบาท ให้เอา 20,000 คูณ 12 เดือน และคูณด้วย 20 ปี จะได้จำนวนเงิน 4.8 ล้านบาท หมายความว่าถ้าอยากเกษียณอย่างไม่อมทุกข์ไปถึงอายุ 80 ก็ต้องเตรียมเงินออมไว้ 4.8 ล้านบาท เพื่อใช้ในวัยเกษียณ

นอกจากเรื่องเงินทองซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่แล้ว เรื่องสุขภาพก็สำคัญมากสำหรับคนวัยเกษียณ ปัจจุบันมีประกันสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุให้เลือกหลากหลายขึ้น ช่วยให้อุ่นใจในยามบั้นปลายชีวิต การหาความสุขให้กับตัวเอง เพื่อทดแทนความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมามากมาย จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตอย่างที่คาดหวังในวัยเกษียณได้ ไม่ว่าจะเป็นผูกมิตรกับผู้คนหลากหลายวัย สำคัญที่สุดคือคนวัยเกษียณต้องมองโลกในแง่ดี หางานอดิเรกที่ชอบทำ เพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง ทำอะไรแล้วมีความสุขก็สามารถทำได้อย่างไม่ต้องกังวล ถึงเวลาได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ ไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว

แม้ว่าผู้สูงอายุจะลดบทบาทในการทำหน้าที่ในสังคมลงไปบ้าง “แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุนั้นด้อยค่า” แท้จริงแล้วผู้สูงอายุนั้นเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก เพราะผู้สูงอายุนั้นคือสมาชิกของสังคมที่ได้ผ่านการทำประโยชน์ให้กับสังคมมาแล้วเป็นอย่างดีในด้านใดด้านหนึ่ง และถึงแม้จะอยู่ในวัยสูงอายุแล้วยังสามารถที่จะชี้แนะแนวทางการทำประโยชน์ให้สังคมได้ เช่นนั้นแล้ว การได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการอย่างมีความสุข ในวัยเกษียณ ถือเป็นรางวัลตอบแทนชีวิตอย่างคุ้มค่า ที่ทุกคนควรได้รับ

ข้อมูลบางส่วนจาก : กรมกิจการผู้สูงอายุ, www.thairath.co.th


ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น