• phoothit

“ธุรกิจพาผู้สูงวัยไปโรงพยาบาล” ทางเลือกสะท้อนช่องว่างสวัสดิการรัฐไทย

เรื่องโดย : สินนภา ดีเลิศพัฒนาsks-atc-29102021-1

ชาวสุขเกษียณเคยเดินทางไปตามนัดหมายที่โรงพยาบาลหรือไปยังสถานพยาบาลตามลำพังจากการเจ็บป่วยเล็กน้อยต่าง ๆ หรือไม่ ปัจจัยต่าง ๆ ทำให้ต้องไปด้วยตัวเองคืออะไร มีอุปสรรคปัญหาอย่างไร เล่าให้เราฟังบ้างสิ

เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2565 และ “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2506-2526 กำลังจะกลายเป็นผู้คนกลุ่มใหญ่ อีกทั้งในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี

ด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุดังกล่าว พบว่า มีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในปัจจุบันที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมราว 651,950 คน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะติดเตียงราว 43,520 คน และผู้สูงอายุที่สุขภาพดีแต่ยังคงต้องไปพบแพทย์ตามนัดอีกจำนวนมาก

อีกทั้ง ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า คนไร้บ้าน คนจนเมือง และกลุ่มเปราะบางอีก กว่า 5 แสนคน มีปัญหาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเจ็บป่วยเรื้อรัง แม้จะไม่มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรง แต่การเดินทางไปโรงพยาบาลก็เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคนกลุ่มนี้ ทำให้เห็นว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากภาครัฐยังคงพบปัญหาอยู่


"พาผู้สูงวัยไปโรงพยาบาล" ธุรกิจทางเลือกภาคเอกชน


ด้วยเหตุผลดังกล่าว ภาคเอกชนและผู้ประกอบการจึงได้มองเห็นช่องทาง จนเกิดเป็นทำธุรกิจ “พาผู้สูงวัยไปโรงพยาบาล” เริ่มต้นจะเป็นเพียงธุรกิจเล็ก ๆ จากคนเพียงไม่กี่คน แต่ในปัจจุบันผู้ให้บริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่


ธุรกิจพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ของภาคเอกชน ส่วนใหญ่มักให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 100-3,000 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับระยะทางและระยะเวลา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สูงวัยที่มีงบประมาณและต้องการความสะดวกสบาย

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย จึงไม่ใช่ผู้ป่วยสูงวัยทุกคนจะสามารถใช้บริการนี้ได้ เนื่องมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย การใช้งานหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีธุรกิจให้บริการ เห็นได้ว่า กลุ่มผู้ป่วยเปราะบางอีกจำนวนมากในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงในส่วนนี้ได้


อุปสรรคการเดินทาง ปัญหาที่รัฐยังไม่แก้


ในส่วนของภาครัฐ การเดินทางไปโรงพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยรุนแรง สามารถติดต่อสายด่วน 1669 ซึ่งเป็นบริการรถฉุกเฉินของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเรียกจากโรงพยาบาลโดยตรง อาจมีค่าบริการที่แตกต่างกันไปแล้วแต่โรงพยาบาล ส่วนบริการสำหรับผู้ที่ไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงหรือฉุกเฉิน ภาครัฐยังไม่มีนโยบายเพิ่มเติมสำหรับบริการการเดินทาง

อีกทั้ง ผู้ป่วยสูงอายุในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่การบริการต่าง ๆ ยังกระจายไปไม่ถึง การเดินทางไปโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่ยากลำบากไม่น้อย บางพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะเข้าไม่ถึงหรือไม่สะดวก รวมถึงครอบครัวของผู้สูงอายุเองไม่มีพาหนะส่วนตัวเพื่อใช้ในการเดินทาง จึงทำให้การเดินทางไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นอุปสรรคไม่น้อย

แม้ว่าภาคเอกชนจะมองเห็นช่องทางและเข้ามาดำเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในจุดนี้ แต่ทว่ายังไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ป่วยสูงวัยทุกคน สำหรับคนที่ไม่มีงบประมาณมากพอจะซื้อบริการหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ก็ยังคงต้องพึ่งพาตัวเองต่อไป ? สะท้อนปัญหาที่เป็นช่องว่างในด้านสวัสดิการของรัฐอย่างที่เป็นอยู่

ธุรกิจพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลจะกลายเป็นเพียงทางเลือกเพิ่มเติม ไม่ใช่ทางเลือกเดียวอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

การเดินทางไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในเวลาอันใกล้ ภาครัฐจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในเร็ววัน

อ้างอิง :


https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/963007

https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_116267

https://www.posttoday.com/politic/report/520821

https://workpointtoday.com/health-14/

https://fb.watch/8RydXYHm3z/

ดู 68 ครั้ง0 ความคิดเห็น