• Mosaic One

10 วิธีทำบุญ ที่ไม่จำเป็นต้องไปวัด

ทำบุญที่ไหนก็ได้

        ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปิดสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สนามมวย โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงภาพยนตร์ แม้ว่าจะยังไม่มีการปิด วัด แต่แอดคิดว่า เพื่อความปลอดภัยของชาวเกษียณเอง ก็ควรจะเลี่ยงสถานที่นี้เช่นกัน สุขเกษียณจึงขอแนะนำ 10 การทำบุญที่ไม่ต้องไปวัด อยู่ที่ไหนก็สามารถทำบุญได้


ทำบุญที่ไหนก็ได้

       1. ด้วยการให้ทาน ไม่ว่าจะเป็น การให้เป็นสิ่งของ ให้เป็นเงิน แก่ผู้ที่ลำบากกว่า บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้อื่น 

       2. ทำบุญด้วยการรักษาศีล สำรวมกาย วาจา ให้เรียบร้อย 

       3. ทำบุญด้วยการอบรมจิตใจ  ภาวนา  ทำสมาธิ  วิปัสสนา


ทำบุญที่ไหนก็ได้

       4. ทำบุญด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม ผู้มีพระคุณ  ผู้ที่ควรเคารพ เป็นต้น

       5. ทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นในงานที่ชอบ

       6. ทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำไว้ดีแล้ว คือเกิดรู้สึกความยินดี ชอบใจ ในบุญที่คนอื่นๆได้ทำ


ทำบุญที่ไหนก็ได้

        7. ทำบุญด้วยการฟังธรรม  หรือเช่น การอ่านหนังสือธรรมะ  ฟังเทปธรรมะ

        8. ทำบุญด้วยการสั่งสอนอธิบายธรรมะให้คนอื่นๆ

        9. ทำบุญด้วยการแผ่ส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้อื่น หรือสัตว์อื่นๆ ที่สิ้นชีวิตไปแล้ว

       10. ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง ปรับความเห็นของตนให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรม เห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรม ทุกสิ่งเป็นสิ่งไม่เที่ยง

       ไม่ต้องออกไปข้างนอก เสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย เพื่อที่จะทำบุญ การทำบุญที่ลำบากตนเอง ไม่ใช่การทำบุญอันแท้จริง  เพราะจริงๆแล้ว การทำบุญก็อยู่ที่ใจของเราเอง ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้ 😀