• Mosaic One

เวียดนาม ปรับขยายอายุเกษียณ เป็น 62 ปี จาก 60 ปี

เวียดนามขยายอายุเกษียณ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ สมัชชาแห่งชาติของเวียดนาม อนุมัติการแก้ไขประมวลกฏหมายแรงงาน ให้มีการขยายอายุเกษียณออกเป็น 62 และ 60 ปี

โดยอายุเกษียณของประชาชนที่ทำงานในเวียดนามจะถูกปรับเพิ่มจากปัจจุบัน ที่ผู้ชายเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี และผู้หญิง 55 ปี เป็น 62 ปี และ 60 ปีตามลำดับ มีผลบังคับใช้เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป ซึ่งจะปรับให้อายุเกษียณภายใต้สภาพการทำงานปกติเพิ่มเป็น 60 ปี 3 เดือน สำหรับผู้ชาย และ 55 ปี 4 เดือนสำหรับผู้หญิง จนกระทั่งในปี 2028 ผู้ชายจะมีอายุเกษียณที่ 62 ปี และในปี 2035 ผู้หญิงจะมีอายุเกษียณครบ 60 ปี

การปรับขยายอายุเกษียณ เป็นผลจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย อันนำไปสู่การขาดแคลนแรงงาน ผู้ที่อายุ 60 ปีส่วนใหญ่ยังร่างกายแข็งแรง

จากกรณีการขยายอายุเกษียณของเวียดนาม ทำให้แอดฯ นึกถึงกรณีของประเทศไทย มีกระแสว่า อายุเกษียณอาจถูกขยายต่อไปอีกถึง 65-70 ปี เนื่องจากสังคมสูงอายุทำให้คนไทยมีแนวโน้มที่จะอายุยืน และแข็งแรงขึ้น การขยายอายุเกษียณจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอันเป็นผลมาจากโครงสร้างขอสังคมสูงวัย

คาดว่าอีกไม่นาน ไทยคงมีประกาศขยายอายุเกษียณ ตามเวียดนามและประเทศอื่นๆ อย่างแน่นอน 😀

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น