• Mosaic One

เยือน 3 พระราชวังรอบโลกที่อายุรวมกันเกือบสหัสวรรษ!

อัปเดตเมื่อ 9 พ.ค. 2564


เที่ยวพระราชวังอายุร้อยปี

ถึงเวลาที่ สุขเกษียณจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมพระราชวังถึง 3 แห่งในวันเดียว! ในวันและเวลาปกติ การเข้าชมพระราชวังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อยข้างยุ่งยาก โดยส่วนใหญ่จะเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ แถมคิวรอเข้าก็ยาว พระราชวังทั้ง 3 แห่งที่แอดจะพาทุกท่านไปชมล้วนมีชื่อเสียง มีความเก่าแก่กว่าร้อยปี ซึ่งรวมอายุ 3 แห่งก็เกือบๆ 1 สหัสวรรษ หรือ เกือบ 1,000 ปี!!

เที่ยวพระราชวังอายุร้อยปี

พระราชวังแวร์ซาย (the Palace of Versailles)

พระราชวังแวร์ซาย เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส เป็นที่อยู่อาศัยหลักของเชื้อพระวงศ์ฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1682 อยู่ที่เมืองแวร์ซาย ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีส พระราชวังแวร์ซายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ ภายในพระราชวังแวร์ซายมีทั้งหมด 700 ห้อง ภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น

ชมได้ที่ https://bit.ly/3ccMAu7


เที่ยวพระราชวังอายุร้อยปี

พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace)

เดิมชื่อ คฤหาสน์บักกิงแฮม เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักร ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1703 ในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ทรงซื้อจากดยุคแห่งบักกิงแฮมเพื่อเป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รู้จักกันในชื่อ “วังพระราชินี” (The Queen’s House) 75 ปีต่อมาเป็นเวลาที่มีการขยายต่อเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง

พระราชวังบักกิงแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายทำในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งด้านหน้าที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน บางครั้งพระราชวังบักกิงแฮมก็เรียกกันเล่นๆ ว่า “บักเฮาส์”

ชมได้ที่ https://bit.ly/2Rxoi5V

เที่ยวพระราชวังอายุร้อยปี

พระบรมหาราชวัง (The Grand Palace)

พระบรมมหาราชวังหรือ ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อวัดพระแก้วนั่นเอง เป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แม้ปัจจุบันจะไม่เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้ว แต่พระบรมมหาราชวังก็ยังคงถูกใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ทุกปีจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมในปี พ.ศ. 2549 ถึง 8,995,000 คน

ชมได้ที่ https://bit.ly/2JZtn33

ใครเคยไปแล้วแล้วก็มีรูปงามๆมาอวดได้น้าา 😀