• Mosaic One

สูงวัยอายุเท่านี้ หนักเท่าไหร่ดี

น้ำหนักสูงวัย

Q : สูงวัยหลายท่านอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ น้ำหนักตัว เมื่ออายุมากขึ้น เราควรน้ำหนักเท่าไหร่กัน? 

A : จริงๆแล้ว น้ำหนักของสูงวัยยังคงสามารถใช้เกณฑ์แบบคำนวณแนะนำว่า การที่ผู้สูงอายุมีค่าดัชนีมวลกายเกิดค่าปกติเล็กน้อย ย่อมดีกว่า ค่าดัชนีมวลกายที่ต่ำกว่า

       ดัชนีมวลกาย หรือ BMI  (Body Mass Index) เป็นค่าสากลที่ใช้เพื่อคำนวณเพื่อหาน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็น และประมาณระดับไขมันในร่างกายโดยใช้น้ำหนักและส่วนสูง การคำนวณดัชนีมวลกายไม่ใช่การวัดโดยตรงแต่ก็เป็นตัวชี้วัดไขมันในร่างกายที่ค่อนข้างเชื่อถือได้สำหรับคนส่วนใหญ่


น้ำหนักสูงวัย

ค่าดัชนีมวลกาย

ค่า 18.6-22.9 = น้ำหนักปกติ

ค่า 18.5  = น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

ค่า 23.0-24.9  = น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์

25.00-29.9  = ภาวะอ้วน

    เมื่อผู้สูงอายุอายุมากขึ้น มันจะน้ำหนักลดลง อันเนื่องมาจาก กล้ามเนื้อในร่างกายค่อยๆ ลดลง รวมถึงอาการเบื่ออาหารจากโรคประจำตัวต่างๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการย่อยอาหารของฟันและกระเพาะที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะขาดสารอาหารได้ 

      ส่วนผู้สูงอายุที่น้ำหนักเกิน อาจเกิดจากปัญหาเรื่องการรับประทานอาหาร การไม่ได้ควบคุมปริมาณ หรือ รสชาติอาหาร รวมถึงพฤติกรรม การออกกำลังกาย หากเกินเล็กน้อยก็สามารถควบคุมได้ แต่หากน้ำหนักเกินมากก็อาจส่งผลต่อ 

เพื่อป้องกันและควบคุมให้น้ำหนักของผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ สูงวัยควรปฏิบัติดังนี้

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นโปรตีน ผักผลไม้ แป้งไม่ขัดสี และ ไขมันชนิดดี ลด ไขมัน ขนมหวาน แป้งขัดสีต่างๆ เครื่องดื่มน้ำตาลสูง

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง 2-3ครั้ง/สัปดาห์

ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค และรักษาได้ทันท่วงที

       อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้เหมาะสมนะครับ ท่านไหนมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ด้วยนะครับ 😀

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด