• Mosaic One

สูงวัยต้องตรวจสุขภาพไหม? แล้วต้องตรวจอะไรบ้าง?

สูงวัยตรวจสุขภาพ

สูงวัยจำเป็นต้องตรวจร่างกายไหม แล้วต้องตรวจอะไรบ้าง?

เมื่อมีอายุมากขึ้น ร่างกายของผู้สูงอายุก็เสื่อมถอยตามกาลเวลา เกิดโรค หรือ อาการ เจ็บป่วยให้รู้สึกไม่สบายตัวบ่อยขึ้น ผู้สูงอายุจึงควรตรวจร่างกาย เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อที่จะทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ต้องตรวจอะไรบ้าง?

เนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะเสื่อมสภาพหรือเกิดโรคกับอวัยวะเกือบทั่วร่างกายได้สูง เพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุจึงต้องตรวจอย่างละเอียดและครอบคลุม นับตั้งแต่การซักประวัติและการตรวจร่างกายโดยแพทย์ การตรวจที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้

1. ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และตรวจอุจจาระ เพื่อตรวจหาโรคไขมันในหลอดเลือด โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ โรคมะเร็งลำไส้ ตรวจดูการทำงานของต่อมไทรอยด์ ความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด อาการขาดสารอาหารหรือธาตุเหล็ก รวมถึงการขาดโฟเลต ควรตรวจทุกปี

2. ตรวจดวงตา และสายตา โรคต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ตรวจระดับสายตาสั้น ยาว เอียง ตรวจทุก 2–4 ปี

3. ตรวจหู และการได้ยิน เพื่อดูว่ามีภาวะหูหนวก หูตึง หูชั้นนอกอุดตัน ภาวะประสาทหูเสื่อม ตรวจทุกๆ ปี

4. ตรวจสุขภาพจิต เป็นการตรวจภาวะจิตใจและโรคทางจิตเวช ตรวจทุกๆ ปี

5. ตรวจผิวหนัง โรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคมะเร็วผิวหนัง ผื่นแพ้ ผิวแห้ง และการติดเชื้อราที่ผิวหนัง ซึ่งอาจพบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตรวจทุกๆ ปี

6. ตรวจช่องปาก เป็นการตรวจหาปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟันโดยทันตแพทย์ เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ มะเร็งในช่องปาก และปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร ควรตรวจทุกๆ 6 เดือน

7. ตรวจภายใน เช่น การตรวจหาก้อนเนื้องอกในระบบอวัยสืบพันธ์ และดูว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้าย การตรวจบริเวณปากมดลูกเพื่อหาเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากตามอายุ โดยสตรีควรตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่หากผลการตรวจเป็นปกติติดต่อกัน 3 ปี ก็สามารถเปลี่ยนเป็นตรวจทุก 3 ปีได้

8. ตรวจเต้านม เพื่อหาก้อนเนื้อมะเร็ง โดยควรได้รับการตรวจทุก 3 ปี

9. ตรวจกระดูก เป็นการตรวจภาวะกระดูกพรุน ซึ่งเป็นโรคที่มักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรก แต่ก็สามารถป้องกันได้ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้หญิงจึงควรมาตรวจก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บจากภาวะกระดูกพรุน ตรวจทุกๆปี

10. ตรวจยาประจำตัว เพื่อให้แน่ใจว่าชนิดยาและปริมาณยาที่ผู้สูงอายุรับประทานอยู่นั้นเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาว่ามีความเสี่ยงหรือก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ หรือไม่ หากมี แพทย์อาจปรับเปลี่ยนตัวยาหรือปริมาณยา

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ มีตั้งแต่หลักร้อย (ในการตรวจแยก) ไปจนถึงหลักพันปลายๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลครับ สุขเกษียณขอแนะนำให้ชาวเกษียณทุกๆ ท่านไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้วยความห่วงใย และเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเกษียณนะครับ 😀