• Mosaic One

สักการะ 8 เทพย่านราชประสงค์ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่

สักการะ 8 เทพเสริมสิริมงคล

ใกล้ปีใหม่แล้ว หนึ่งในวัฒนธรรมปีใหม่ที่ได้รับความนิยม คือ ไหว้พระ หรือ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่งเอง ไม่ต้องไปไหนไกล แค่ย่านราชประสงค์ ก็มีเทพให้เราสักการะบูชาถึง 8 องค์ มีจุดไหนบ้าง คนนิยมไปขอพรด้านในกับองค์ไหนบ้าง อ่านที่นี่เลยครับ

ท้าวมหาพรหม

ท้าวมหาพรหม หนึ่งในสามเทพสูงสุดซึ่งเป็นผู้สร้าง ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู พระพรหม ผู้สร้างทุกสิ่ง มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่จะดลบันดาลทุกสิ่งให้สมปารถนา ได้รับความนิยมในการขอพระเรื่องของการงาน การเรียน ธุรกิจต่างๆ

มีความเชื่อว่า พระพรหม (พระธาดา) กำเนิดจากไข่ บ้างว่าทรงเกิดจากดอกบัวในพระนาภีของพระนารายณ์ พระพรหมทรงเป็นผู้สร้างโลกทั้ง 3 และสรรพสิ่งทั้งหลาย สถิตอยู่ ณ พรหมปุระในพรหมโลกบนยอดเขาพระสุเมรุ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำคงคา มีหงส์เป็นพาหนะ มีมเหสีนามพระสรัสวดี

ของไหว้ : ธูป 12 ดอก, เทียน 1 เล่ม, พวงมาลัยดาวเรือง 4 พวง (ไหว้ทั้ง 4 ด้าน) ผลไม้ (ห้ามถวายเนื้อสัตว์ทุกชนิด)

พิกัด : ข้างโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เปิด 06.00-22.30 น.

พระพิฆเนศ

เทพในศาสนาฮินดู เทพแห่งความสำเร็จ ทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ ผู้ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสำเร็จในทุกสิ่ง ทั้งยังทรงเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการ และการประพันธ์อีกด้วย

ตำนานเล่าว่า พระพิฆเนศ เป็นโอรสของพระศิวะ กวนใจพระนารายณ์ที่กำลังบรรทมอยู่จนทรงกริ้วตวาดว่า “ไอ้ลูกหัวหาย” ทันใดเศียรพิฆเนศหลุดไป พระศิวะผู้เป็นพ่อจึงนำหัวช้างมาใส่แทน เป็นเหตุผลให้พระพิฆเนศมีเศียรเป็นหัวช้างด้วยประการฉะนั้น แต่งาก็หักเหลือข้างเดียว สี่กรทรงสังข์ จักร คทา และดอกบัว

ของไหว้ : ธูป 9 ดอก เทียน ดอกไม้สด นมสด ขนมหวาน ผลไม้ หรือ ธัญพืช (ห้ามถวายเนื้อสัตว์ ขนมหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของไข่)

พิกัด : ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิด 24 ชม.

พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ เทพของศาสนาฮินดู มีพลังของเทพเจ้าทั้งสาม (พระพรหม พระวิษณุและพระศิวะ) คือ การสร้างโลก การรักษาโลก และการทำลายโลก ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งในชีวิต ความรัก และการงาน

ตำนานเล่าว่าพระตรีมูรติ (เทพทัตตาเตรยะ) เป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุ (นารายณ์) ที่รวมเทพทั้งสามไว้ในองค์เดียว มี 3 เศียร แทนพระพรหม พระวิษณุและพระศิวะ มีสุนัข 4 ตัวติดตาม ซึ่งเป็นตัวแทนพระเวททั้ง 4 และมีแม่โคศักดิ์สิทธิ์ติดตามด้วย 1 ตัว เสมือนเป็นการรวมพลังของเทพเจ้าทั้งสามได้แก่ “พระพรหม พระอิศวร (ศิวะ) และพระวิษณุ(นารายณ์)” ไว้ในรูปเดียวหรือร่างเดียว อาวุธและพาหนะที่ปรากฏในภาพคืออาวุธและพาหนะประจำองค์เทพเจ้าทั้ง 3 องค์นั่นเอง

ของไหว้ : กุหลาบสีแดง 9 ดอก หรือพวงมาลัยกุหลาบ 1 พวง พร้อมกับธูปสีแดง 9 ดอก เทียนสีแดง 1 เล่ม ผลไม้สีแดง น้ำอ้อย น้ำมะพร้าว นมสด ของหวานต่างๆ (ห้ามถวายของคาว)

พิกัด : ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิร์ล เปิด 24 ชม.ท้าวจตุโลกบาล

เทพผู้คุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก

ท้าวจตุโลกบาลเป็นเทพเทวดาที่รักษาทุกข์ สุข ของมนุษย์โลกและทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์ สักการะเพื่อให้ท่านคุ้มครองให้พ้นจากภัยทั้งปวง ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล อำนาจ บารมี โภคทรัพย์ รวมถึงมงคลทั้งปวง

ของไหว้ : ธูป 16 ดอก หมากพลู บุหรี่ 9 คำ ผลไม้มงคล ดอกไม้สีแดง พวงมาลัย ขนมหวาน ข้าวต้มแดง ข้าวต้มขาว ขนมถ้วยฟู ขนมชั้น (งดถวายของคาวและของสีดำ)

พิกัด : เกสร วิลเลจ ชั้น 4 เปิด 07.00-19.00 น.

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ