• Mosaic One

“สยามเมืองยิ้ม” ชื่อนี้มีที่มา


สยามเมืองยิ้ม

Thailand แดน of Smile “สยามเมืองยิ้ม” “ยิ้มสยามการยิ้มของคนสยาม เมื่อเผชิญปัญหาหรือเจออะไรก็ยิ้มไว้ก่อน

จริงแล้วๆ สยามเมืองยิ้ม และ ยิ้มสยาม เป็นคำแทนความหมายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ใน สมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผ่านอนุสาร อสท. ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเน้นลักษณะ “รอยยิ้ม” ความเป็นกันเอง มีไมตรีจิตและบริการเพื่อเอาใจลูกค้า

นโยบายนี้ได้รับความแพร่หลาย โดยเฉพาะในวงการเพลง ถูกสอดแทรกอยู่ตามเพลงต่างๆ เช่น เพลงอมยิ้ม ของ ชาย เมืองสิงห์ เมื่อราว พ.ศ. 2504-2509 เพลง เที่ยวละไม ของ วงเฉลียง และยังมีเพลง “สยามเมืองยิ้ม” ของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ ซึ่งแต่งโดย วิเชียร คำเจริญ หรือ ลพ บุรีรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ อีกด้วย

ดูเหมือนคำว่า “ยิ้มสยาม” และ “สยามเมืองยิ้ม” จึงถูกใช้เป็นคำประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์การท่องเที่ยวอยู่หลายวาระไม่ว่าจะยุค ฐานทัพทหารสหรัฐอเมริกา หรือ รณรงค์การท่องเที่ยวไทย เมื่อ พ.ศ. 2530 ของ รัฐบาล พลตรี (ยศในขณะนั้น) ชาติชาย ชุณหะวัณ ดำเนินนโยบายเปลี่ยน “สนามรบเป็นสนามการค้า” พร้อมๆ กับ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโปรโมทคำว่า “เวลคัม ทู ไทยแลนด์

เวลคัม ทู ไทยแลนด์” กลายเป็นชื่อเพลงที่วงดนตรีเพื่อชีวิต วงคาราบาว นำมาล้อเลียนการท่องเที่ยวรัฐบาลในการท่องเที่ยวที่เน้น “ยิ้มสยาม” นั่นเอง

อ้างอิง : https://bit.ly/38eyjv3

ดู 73 ครั้ง0 ความคิดเห็น