รู้หรือไม่? สัญลักษณ์ประจำราศี มีความหมายซ่อนอยู่!

สัญลักษณ์ประจำราศี

ใกล้เข้าสู่ปีใหม่ ปี 2563 แม่หมอ พ่อหมอ แต่ละสำนักต่างก็ทำนายดวงแต่ละราศีในปี 2563 ทำให้ภาพที่เห็นจนชินตา เป็นภาพสัตว์และสัญลักษณ์ประจำแต่ละราศี เกิดข้อสงสัยว่า สัญลักษณ์ของแต่ละราศีมีความหมายสื่อถึงนิสัย ตัวตนเองแต่ละราศีอย่างไรบ้าง

สัญลักษณ์ประจำราศี

ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย.- 13 พ.ค.)

สัญลักษณ์ประจำราศีนี้คือ แกะ หรือ ราชันย์แกะนั่นเอง นิสัยของราศีเมษไม่ได้เหมือนกับ แกะ แต่ทว่า กลุ่มดาวประจำราศีเมษ คือกลุ่มดาวแกะ ทำให้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราศีเมษ

สัญลักษณ์ประจำราศี

ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พ.ค.- 13 มิ.ย.)

สัญลักษณ์เป็นวัว ชาวพฤษภเป็นคนพูดน้อย เวลาพูดก็จะพูดช้าๆ เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักพูด เป็นคนที่ระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ชอบเสี่ยง หัวเก่า ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ กล่าวได้ว่าตรงข้ามกับราศีเมษเลย เป็นคนอดทนอดกลั้นดี

สัญลักษณ์ประจำราศี

ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.- 14 ก.ค.)

กลุ่มดาวนี้เป็นรูปคนสองคน เหมือนฝาแฝด ฉะนั้นเราสามารถอุปมาอุปมัยได้ว่าการกระทำของคนราศีนี้ไม่มีความแน่นอน ทำอะไรเป็นสองอย่าง หรือทำอะไรสองอย่างพร้อมกันก็ได้ แต่เป็นคนทำอะไรรวดเร็ว

สัญลักษณ์ประจำราศี

ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่ 15 ก.ค.- 16 ส.ค.)

สัญลักษณ์เป็นปูราศีนี้เป็นคนมีทิฐิ เอาแต่ใจ เรื่องอะไรๆจำทำเอาตามใจตัวมักเป็นคนคิดอะไรฟุ้งซ่าน วุ่นวายแต่ก็มีความรวดเร็วเหมือนกับการเดินของปู