รวมห้องสมุดน่านั่ง บรรยากาศดีในเมืองกรุงฯ

ห้องสมุดน่านั่งในกทม.

       รวมห้องสมุดบรรยากาศดีรอบกรุงเทพมหานคร จะนั่งอ่านหนังสือ นั่งทำงาน นั่งเล่นก็สะดวก ลุกนั่งสบาย!

ห้องสมุดน่านั่งในกทม.

ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ ทีซีดีซี (TCDC) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการออกแบบแห่งแรกของเอเชีย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 4,490 ตารางเมตร ห้องสมุดนี้ใช้เงินลงทุนถึง 200 ล้านบาทในการก่อสร้างและตกแต่ง โดยได้ “ดวงฤทธิ์ บุนนาค” สถาปนิกชื่อดังของเมืองไทยเป็นผู้ออกแบบและจัดการพื้นที่

ทีซีดีซี ประกอบด้วย ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือ วารสาร และมัลติมีเดียต่างๆ ทางด้านการออกแบบถึง 15,000 รายการ, นิทรรศการถาวรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบ และนิทรรศการหมุนเวียน, ห้องประชุมขนาด 130 ที่นั่ง รวมไปถึงพื้นที่ Creative Space สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่มาจัดแสดงผลงาน, ร้านจำหน่ายสินค้าดีไซน์และร้านอาหาร, ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion Bangkok ห้องสมุดที่รวบรวมตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากทั่วโลกเพื่อให้ทดลองสัมผัส, บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์, ห้องอ่านหนังสือ ห้องชมภาพยนตร์ และจุดฟังเพลง The Lounge ห้องสมุดเฉพาะสำหรับ สมาชิกที่รวบรวมหนังสือด้านการออกแบบ ชั้นเยี่ยมและหนังสือหายาก

ที่อยู่ Thailand Creative & Design Center (TCDC) ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ เปิดบริการ วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.30-22.00 น.

ห้องสมุดน่านั่งในกทม.

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ตั้งอยู่ในบริเวณสวนลุมพินี ด้านหลังพระบรมรูปอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 และเปิดดำเนินงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 มีลักษณะอาคารชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 499 ตารางเมตร ต่อมาในปีพ.ศ. 2534 ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุดโดยก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมให้เป็นรูปตัวที (T) มีชั้นใต้ดิน ขนาดพื้นที่ 198 ตารางเมตร

จุดเด่นของห้องสมุดแห่งนี้ คือ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดประชาชน กับบริษัท Microsoft นั่นเอง โดยทางไมโครซอฟท์ ได้สนับสนุนทางเทคนิค ดังนี้ – คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในมุมเรียนรู้ด้วยตนเอง และห้องคอมพิวเตอร์ – CAI และสารานุกรมออนไลน์ Microsoft Encarta เพื่อการเรียนรู้มากมาย – WIFI hotspot เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต – จัดบุคลากรมาสอนการใช้โปรแกรมต่างๆ

เปิดให้บริการ วันอังคาร – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ปิดบริการในวันจันทร์

ห้องสมุดน่านั่งในกทม.

ในพื้นที่ 4 ชั้น รวมแล้วกว่า 5,000 ตารางเมตรของหอสมุดแห่งใหม่ของเมืองไทยแบ่งเป็นโซนต่างๆ ตั้งแต่ห้องสมุดวรรณกรรมไทย ห้องสมุดวรรณกรรมเด็กและเยาวชนนานาชาติ ห้องสมุดสำหรับผู้พิการ หอจดหมายเหตุ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องเงียบ และอื่นๆ อีกมากมาย ตามที่ประชาสัมพันธ์ออกมา หอสมุดเมืองฯ จะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง แต่สำหรับช่วงเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. เป็นต้นไป จะเปิดให้บริการวันอังคาร-วันเสาร์ 08.00-24.00 น. และวันอาทิตย์ 09.00-20.00 น. ส่วนวันจันทร์ปิดทำการ สมัครสมาชิกได้ในราคาถูกมากเหมือนเข้าฟรี-อายุต่ำกว่า 15 ปี ปีละ 5 บาท อายุมากกว่า 15 ปี ปีละ 10 บาท

39 ถ.ราชดำเนินกลาง