• Mosaic One

ทำไมยิ่งอายุมาก ยิ่งควร “นั่งสมาธิ”

ผู้สูงอายุกับการนั่งสมาธิ

        แม้ว่าจะอายุมากขึ้น มีภาระหน้าที่ลดลง แต่ผู้สูงอายุเองก็ยังคงมีความเครียด ความกังวล ไม่แพ้วัยอื่นๆ เพราะ ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เสื่อมถอย โรคภัย และการเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมือนแต่ก่อน รู้สึกเป็นภาระ โดดเดี่ยว เกิดการสูญเสีย มีปัญหาจากการสื่อสาร ความแตกต่างระหว่างวัย ก็อาจะก่อให้เกิดความเครียดในผู้สูงอายุได้ทั้งนั้น  หากไม่จัดการกับความเครียดอาจส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้ 

       สุขเกษียณขอแนะนำวิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยบรรเทาอาการกังวล ภาวะซึมเศร้า ช่วยให้จิตใจสงบ ลดความเครียดได้ นั่นก็คือ การนั่งสมาธิ  

       สมาธิ คือ การปล่อยวางจากความคิด ทำให้สมองปลอดโปร่ง และตั้งมั่น จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง การทำสมาธิได้รับการปฏิบัติกันมานานนับพันปี โดยแรกเริ่มจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทางศาสนา ตามหลักคำสอนหรือความเชื่อของแต่ละศาสนา ปัจจุบันกลายเป็นวิธีสากลที่ช่วยปล่อยวางความคิด ลดความเครียดลงได้

      หากท่านใดไม่ชอบการนั่ง หรือ มีปัญหาที่ข้อเข่า ก็สามารถฝึกสมาธิในรูปแบบอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรม การทำโยคะ ไทชิ ชี่กง ก็จะได้ทั้งการฝึกฝนจิตใจไปพร้อมๆ กับร่างกาย

ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น