• Mosaic One

ชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์ใจกลางกรุง

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          แหล่งความรู้ที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล แค่ใจกลางเมืองของเรา โดยเฉพาะในสถานศึกษาอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพิพิธภัณฑ์ดีๆ อยู่หลายแห่ง แถมยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าชมฟรีด้วยนะ วันนี้สุขเกษียณขอแนะนำ พิพิธภัณฑ์ 4 แห่ง ที่รวบรวมเอาสิ่งต่างๆมาจัดวาง ให้ความรู้อย่างลงตัว

(แอบกระซิบว่า สามารถติดต่อวิทยากรล่วงหน้าเพื่อนำชมและบรรยายได้ด้วยน้า)

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์​

            พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็น 1 ใน 11 พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดแสดงร่างกายมนุษย์ด้วยเทคนิคพลาสติเนชัน ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่เสียชีวิต โดยใช้การแทนที่น้ำและไขมันในเนื้อเยื่อด้วยสารพลาสติกเหลว ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำยา ไม่มีการเน่าสลาย และสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน ภายในจัดแสดงร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์แบบ 3 มิติ ประกอบด้วย ร่างกายมนุษย์แบบเต็มร่าง 13 ชุด ชิ้นส่วนอวัยวะภายใน 50 ชิ้น ชิ้นส่วนอวัยวะ 27 ชิ้น ชิ้นส่วนกล้ามเนื้อ 23 ชิ้น ร่างกายมนุษย์ตัดแบ่งย่อย 6 ชุด ชิ้นหล่อแสดงระบบหลอดเลือด 5 ชิ้น และร่างกายทารกในครรภ์ 7 ชุด

อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ชั้น 9คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2218 8635 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. ค่าเข้าชม รับบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคในพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

        พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงกล้องถ่ายภาพและภาพถ่ายเป็นการเฉพาะแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย มีการจัดแสดงวิวัฒนาการของกล้องและภาพถ่ายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แสดงการกำเนิดของแสง สี และภาพสามมิติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ภาพถ่าย ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า พัฒนาเทคนิค และศิลปะเทคโนโลยีทางภาพ รวมถึงกล้องถ่ายภาพหายากและกล่องถ่ายภาพที่ทรงคุณค่ามากมาย บางส่วนเป็นของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ที่ได้พระราชทานและประทานไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาต่อไป

ภาควิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2218 5581 เว็บไซต์ museum.stkc.go.th/cu/photo.php เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-16.00 น. ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ​วิทยา

          พิพิธภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและรื้อฟื้นตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติที่ได้สะสมไว้ตั้งแต่ดั้งเดิม และที่ได้วิจัยและค้นพบใหม่ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทาง