• Mosaic One

จุดเสี่ยงเล็กน้อยที่ต้องระวัง

จุดเสี่ยง สัมผัสไวรัส

           จุดเสี่ยงที่มีโอกาสที่เชื้อไวรัสจะแพร่ระบาดได้ เนื่องจากจุดหรือสิ่งของเหล่านี้มักจะมีผู้สัมผัสเป็นจำนวนมาก ทางที่ดีคือควระเลี่ยงที่จะสัมผัส หรือ หากสัมผัสแล้วควรจะรีบทำความสะอาด ด้วยเจลแอลกอฮอล์


ลูกบิด,ราวประตู ลูกบิดราวประตู จุดที่ใครๆก็ต้องจับ เลี่ยงค่อนข้างยาก

วิธีการทำความสะอาด : ควรจับแล้วรีบล้างแอลกอฮอล์


ปุ่มกดต่างๆ ลิฟท์ ชักโครก โดยเฉพาะลิฟท์ ที่ไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่กด แต่ปัจจุบัน ก็มักจะมีเจลแอลกอฮอล์ภายในลิฟท์ให้ใช้ได้ทันที หรือ

วิธีการทำความสะอาด หรือ ป้องกัน : อาจใช้อุปกรณ์ทดแทน เช่น ปากกา ด้ามร่ม หรือ ไม้จิ้มฟันที่ใช้แล้วต้องทิ้งเลย ส่วนชักโครก สามารถจับแล้วรีบล้างมือด้วยสบู่ได้ทันที


ธนบัตร เหรียญ และบัตรต่างๆ สิ่งไม่ใช่แทบจะไม่ได้เลย การทำความสะดาดก็ค่อนข้างยากโดยเฉพาะธนบัตร จะฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้ 

วิธีการทำความสะอาด : บางท่านใช้วิธีฉายรังสีในการฆ่าเชื้อ แต่แนะนำว่า หลังจากใช้ให้รีบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทันที


โทรศัพท์มือถือ อวัยวะที่  33 ของร่างกาย จะไปไหน ทำอะไร ขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้แน่นอน แถมยังเป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสใกล้ชิดกับร่างกายเรามากเป็นพิเศษ (บนใบหน้า) แถมบางครั้งหยิบจับอะไร แล้วเราล้างมือ ล้างเจลแอลกอฮอล์แต่ละลืมจุดสำคํญอย่างโทรศัพท์ที่เราสัมผัสแทบจะทุกชั่วโมง

วิธีการทำความสะอาด : พกแอลกอฮอล์กับ ผ้าผีนเล็กๆ ฉีดแอลกอฮอล์ใส่ผ้าเพื่อคำความสะอาด ทุกๆ 1 ชั่วโมง

 อย่าลืมจุดเสี่ยงเหล่านี้นะครับ เพียงจุดเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็อาจพาเราไปยัง อันตรายต่อร่างกายได้ครับ ถึงแม้ว่าสถานกาณ์โควิด19 จะเริ่มคลี่คลายลง มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ไม่มีอัตราการเสียชีวิต แต่การรักษาความสะอาด ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอครับ