Mowaan Logo

หมอหวาน ยาไทย ยาหอม น้ำมันทาเส้น ลูกอมชื่นจิตต์

ตราสินค้าของ หมอหวาน

หมอหวาน คือ ผู้ปรุงยาไทยนับแต่ปีพ.ศ. ๒๔๖๗ ชื่อของหมอหวาน มาจากชื่อ หมอหวาน รอดม่วง แพทย์แผนไทยผู้มีชีวิตอยู่ชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ – รัชกาลที่ ๘ (พ.ศ.๒๔๑๓ – ๒๔๘๘) เคยได้รับเกียรติให้เป็นแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ อัครมหาเสนาบดีสมัยรัชกาลที่ ๖ และเป็นเจ้าของ บ้านหมอหวาน หรือ “บำรุงชาติสาสนายาไทย” ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๔๖๗

ใส่ความเห็น