คำถามที่พบบ่อย

คู่มือการตั้งร้านค้า

การเข้าสู่ระบบ
การเข้าสู่ระบบ ของ Store Manager
ใส่ข้อมูลร้านค้าอย่างไร?
การใส่ข้อมูลร้านค้าเบื้องต้น

การตั้งข้อมูลการจัดส่งสินค้า
การตั้งข้อมูลการจัดส่งสินค้า

การลงรายละเอียดสินค้า
การลงรายละเอียดสินค้า

คำสั่งซื้อ และการแจ้งส่งสินค้า
เมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ขายต้องเช็คสถานะคำสั่งซื้อ และทำการเตรียมจัดส่งสินค้า

การถอนเงินจากระบบ
เมื่อคำสั่งซื้อสำเร็จ ผู้ขายต้องดำเนินการแจ้งถอนเงินจากระบบ ระบบจะตัดรอบทุกวันพุธ และจะโอนเงินทุกวันพฤหัสบดี