เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการเป็นตัวแทนขายสินค้า “รองเท้า…อายูมิ”

 

 1. เงื่อนไขและข้อตกลงของตัวแทนขายตามเนื้อหาข้างล่างทั้งหมดนี้ ครอบคลุมสินค้าประเภทรองเท้าแบรนด์ “อายูมิ” เท่านั้น โดยจำนวนสินค้ามี 13 รายการ (ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2562) ดังนี้

   

  รองเท้าใส่ในบ้าน 3 รายการ คือ
  • Eco Open
  • Open Fit
  • Sutto Fit

  รองเท้าใส่นอกบ้าน 10 รายการ คือ

  • Aimyu
  • Sazanami
  • Mocha Slip-on
  • Wing Stretch
  • GB Stretch
  • Center Stretch
  • Double Magic II
  • Open Magic III
  • New Careful
  • Care Walk
 2. ตัวแทนขาย เป็นผู้ดูแลการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และปิดการขายด้วยช่องทางการสื่อสารของตนเองกับลูกค้า
  โดยลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าสินค้าผ่าน https://www.sookkasean.com/shop/ เท่านั้น

   

 3. บริษัทฯ ไม่อนุญาต ให้ตัวแทนขาย ใช้ช่องทางประเภท Online Marketplace อาทิ SHOPEE/ LAZADA, etc.ในการขายรองเท้า “อายูมิ” โดยเด็ดขาด หากตัวแทนขายละเมิดข้อตกลงนี้ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ตัวแทนขายทันที และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
 4. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า  โดยตัวแทนขายและลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ

   

 5. ตัวแทนขาย จะต้องมีข้อมูลของลูกค้า อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และรายละเอียดสินค้าที่สั่ง สำหรับใช้ตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคำนวณ หลังจากการเข้าชมสินค้าของลูกค้าผ่านลิงก์เว็บไซต์เฉพาะบุคคลของตัวแทนขาย จนกระทั่งลูกค้าดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

   

 6. บริษัทฯ จะแจ้งยอดขายและค่าคอมมิชชั่นของแต่ละเดือนกับตัวแทนขายทางอีเมล ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไปและโอนเงินค่าคอมมิชชั่นในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเดียวกัน

   

 7. การคืนสินค้าของลูกค้า ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนขายจะถูกหักออกจากระบบคำนวณค่าคอมมิชชั่นของเดือนนั้นๆ กรณีการคืนสินค้าของลูกค้าเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนขายสำหรับเดือนที่ขายสินค้านั้นไปแล้ว บริษัทฯ จะทำการหักค่าคอมมิชชั่นจำนวนดังกล่าวออกจากค่าคอมมิชชั่นของเดือนถัดไป หากตัวแทนขายไม่มียอดรับค่าคอมมิชชั่นในเดือนถัดไป ตัวแทนขายต้องโอนเงินค่าคอมมิชชั่นจำนวนดังกล่าวให้กับบริษัทฯ โดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข

   

 8. บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวน 3% จากค่าคอมมิชชั่นที่ตัวแทนขายได้รับในแต่ละเดือน

   

 9. ตัวแทนขาย สามารถเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทฯ ก่อนทำการขายสินค้า และรับลิงก์เว็บไซต์แพลตฟอร์มเฉพาะบุคคลสำหรับนำไปใช้ในช่องทางการสื่อสารของตนเอง เพื่อขายสินค้าและคำนวณค่าคอมมิชชั่น ทั้งนี้ การอบรมจะจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 (เวลา 10.00-12.00 น.) ในแต่ละเดือน โดยโทร.นัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เบอร์ 08-1878-7785 ในวัน-เวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-17.00 น.)

   

 10. ตัวแทนขาย ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่จะรักษาข้อมูลความลับของสินค้าและบริษัทฯ หากมีการละเมิดข้อตกลงนี้ บริษัทฯ สามารถตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนขาย ยกเลิกลิงก์ใช้งานเว็บไซต์และค่าคอมมิชชั่นได้ทันที โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การคำนวณค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนขาย

 • ประเภทรองเท้าใส่ในบ้าน รับคู่ละ 160 บาท
 • ประเภทรองเท้าใส่นอกบ้าน รับคู่ละ 300 บาท

 

รับเงินเพิ่มตามจำนวนยอดรวมที่ขายได้ในแต่ละเดือน

 • จำนวน 10-19 คู่/เดือน ได้รับเงินเพิ่ม   500 บาท
 • จำนวน 20-31 คู่/เดือน ได้รับเงินเพิ่ม   1,500 บาท
 • จำนวน 32 คู่ขึ้นไป/เดือน ได้รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท

*ทั้งนี้ จำนวนรองเท้าใส่ในบ้าน ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนยอดรวมสะสมที่ขายได้ในเดือนนั้น

 

เอกสารสำคัญสำหรับตัวแทนขายที่ต้องนำส่งบริษัทฯ

 1. สำเนาบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 2. สำเนาหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของสมุดบัญชีธนาคาร

 

หากตัวแทนขายละเมิดข้อตกลงนี้ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ตัวแทนขายทันที และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นหนึ่งในการสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพ

สุขเกษียณ