fbpx

เพราะ”ครู”สำคัญกว่าใคร

วันครู

 

วันครู วันสำคัญเพื่อระลึกถึงความสำคัญและพระคุณของครู

 

          วันครูในประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม ปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นวันที่คุรุสภาจัดการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ โดยใช้พื้นที่กรีฑาสถานแห่งชาติเป็นสถานที่จัดงาน และกำหนดให้เป็นวันหยุดของโรงเรียน 

 

           ส่วนดอกไม้ประจำวันครู คือดอกกล้วยไม้ เนื่องจากมีความหมายสื่อว่า กล้วยไม้แต่ละช่อกว่าจะผลิดอกออกผลให้ชื่นชมต้องใช้เวลา และ การเอาใจใส่ เช่นเดียวกับ คุณครูที่ต้องสอน ศิษย์ให้มีความรู้ เป็นคนดี มีชีวิตที่เจริญงอกงาม และก้าวหน้าในชีวิต ทำให้ครูมีพระคุณต่อศิษย์ ถือเป็นปูชนียบุคคล และในวันครู 2563 พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันครู ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า “วันครู” กับ “วันไหว้ครู” เป็นวันเดียวกันไหม?

 

         จริงๆ แล้วทั้ง 2 วันเป็นคนละวันกัน และมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน  วันครู คือวันที่ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีของครูและประชาชน เป็นวันที่ครูได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อถ่ายทอดชีวิตของการเรียนการสอนเด็กๆ ในโรงเรียน รวมถึงสวัสดิภาพของครูในปัจจุบันและอนาคตด้วย ส่วนวันไหว้ครู คือวันที่ลูกศิษย์พร้อมใจกันทำพิธีไหว้หรือบูชาครูเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้การอบรมสั่งสอนนั่นเอง

 

           เพราะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า หากไม่มีคุณครูอบรม ให้ความรู้ เป็นแม่พิมพ์ที่ดีแก่เด็กทุกๆคน เด็กจะดีได้อย่างไร

 

ใส่ความเห็น