fbpx

‘สัญลักษณ์’ที่ควรรู้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

 

           ปีเก่ากำลังจะผ่านไป สิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามา สูงวัยได้เช็คบ้างหรือไม่ว่า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆ ที่ใช้มีอะไรซ่อนอยู่! 

           สาวรุ่นใหญ่ คงลองใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมาหลายชนิด เคยสังเกตไหมว่า หลังฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีสัญลักษณ์เหล่านี้อยู่ด้วย สัญลักษณ์เหล่านี้ซ่อนความลับของผลิตภัณฑ์เอาไว้ ว่าแล้วก็ลองเปิดโต๊ะเครื่องแป้งดูนะครับ เวลาผลิตภัณฑ์ที่ชาวสุขเกษียณใช้อยู่มีสัญลักษณ์เหล่านี้หรือไม่

 

 

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

 

Period after opening symbol (PAO symbol) 

            ตัวอักษร 6M/12M/18M นั้นหมายถึง จำนวนเดือนที่สามารถใช้ได้หลังจาก เปิดใช้ผลิตภัณฑ์ได้ หลังจากครบเดือนที่กำหนดแล้ว ไม่ใครใช้ผลิตภัณฑ์ต่อ

 

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

 

More information symbol 

          หมายความว่า มีคำอธิบายเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์อยู่ด้านในบรรจุภัณฑ์ อาจมาในรูปแบบแผ่นพับเล็กๆ หรือ กระดาษแผ่นเล็กๆ เพื่ออธิบายส่วนผสมแบบละเอียด คำเตือน หรือข้อควรระวังต่างๆ 

 

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

 

Estimated Symbol หรือ e
         หมายถึง ปริมาณที่บรรจุ ตรงตามที่ระบุ เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
 

 

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

 

Green Dot symbol 

           ส่วนมากถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในไทยมักจะเป็นสีดำ สัญลักษณ์นี้หมายถึงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นี้ให้ความช่วยเหลือในการจ่ายเงินส่วนกลางเพื่อคัดแยกขยะเพื่อการนำบรรจุภัณฑ์นี้กลับมา Recycle ถือเป็นการช่วยลดภาวะขยะล้นโลกไปอีกทางหนึ่ง 

 

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

 

No Animal Testing symbol หรือ Cruelty Free 

           หมายความว่าบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการนำผลิตภัณฑ์ ไปทดสอบกับสัตว์เลยในทุกๆ ขั้นตอน แต่ปัจจุบันนี้มีการออกกฎหมายห้ามทดลองกับสัตว์อยู่แล้ว 

 

 

           จากนี้ไปชาวสุขเกษียณจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ก็ต้องตรวจเช็คสัญลักษณ์เหล่านี้ด้วยนะครับบ จะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันว่า รักผิว รักสิ่งแวดล้อม และรักษ์โลก 😀 

 

ใส่ความเห็น