fbpx

“วาบิซาบิ” แนวคิดที่เรียบง่าย แต่คงไว้ซึ่งความลึกซึ้ง

แนวคิด วาบิซาบิ

          

          รอบตัววันนี้เร่งรีบและวุ่นวาย ยิ่งอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร คงเลี่ยงความวุ่นวายไปไม่ได้เลย สูงวัยบางท่านเข้าใจชีวิต ที่แตกต่างกัน บางท่านรักความสนุกสนานสดใส บางท่านรักความสงบเรียบร้อย วันนี้สุขเกษียณอยากช่วนทุกท่านมารู้จักกับแนวคิดวาบิซาบิแนวคิดเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ บางทีเราอาจจะมองเห็นความเรียบง่ายภายใต้ความเร่งรีบและวุ่นวายได้นะครับ

          วาบิซาบิ หนึ่งในวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ ค่านิยม แนวคิดนิกายเซ็น และปรัชญาแห่งการดำรงชีวิตที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น เห็นคุณค่าของความเรียบง่าย ความไม่สมบูรณ์แบบและความไม่จีรังของสิ่งรอบตัว

   

แนวคิด วาบิซาบิ
แนวคิด วาบิซาบิ

              

               ประกอบด้วยคำ 2 คำ วาบิ  () “ความไม่สมบูรณ์แบบหรือความเรียบง่ายไม่สวยจนเด่นส่วนคำว่าซาบิ () หมายถึงความไม่จีรังของสรรพสิ่งและความผุพังตามธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ความจริงถ้าพิจารณาดู ความเป็นวาบิซาบินี่ก็เห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม วัด สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่ง การแต่งกาย แฟชั่น หรือ อาหาร เน้นไปที่คุณภาพ การใช้งาน คุณค่าภายใน มักถูกออกแบบให้เรียบง่าย ปรับใช้หรือเข้ากันได้กับทุกๆอย่าง

 

เรียกง่ายๆว่า วาบิ ซาบิ คือ ความสวยงามบนความไม่สมบูรณ์นั่นเอง

ใส่ความเห็น