fbpx

ควรบริโภคก่อน VS หมดอายุ ต่างกันไหม?

บริโภคก่อนกับหมดอายุต่างกันไหม?

 

 

       ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าบริโภคต่างๆ สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ลืมคือ เช็ควันผลิต วันหมดอายุ ของผลิตภัณฑ์ แต่บางทีฉลากก็เขียนว่า Exp (Expire Date) ที่แปลว่าหมดอายุ บ้างก็เขียนว่า BBF (Best Before) หรือ ควรบริโภคก่อน เอ๊?! แล้วมันแตกต่างกันยังไงนะ? คลายความสงสัยกันที่นี่เลย 

 

Expire date หรือ EXP คือ วันหมดอายุ หมายถึง วันที่อาหารนั้นหมดอายุ หลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสีย หรือบูด ห้ามรับประทาน ควรทิ้ง 

Best Before คือ ควรบริโภคก่อน หมายถึง อาหารจะมีรสชาติดี ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารจนถึงวันนั้น หลังจากวันนั้นไปรสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง ยังคงปลอดภัยอยู่ สามารถบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารก็ได้ และจะกำหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะหนึ่งก่อนที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย  

 

           นอกจากนั้นควรสังเกตอาหาร เช่น ลักษณะ กลิ่น สี หรือ รสชาติ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ ซึ่งอาจไม่สัมพันธ์กับวันผลิต หรือ วันหมดอายุได้อาจขึ้นอยู่กับการรักษาหรือการขนส่งสินค้า 

           แต่สุขเกษียณขอแนะนำว่า ควรบริโภคก่อนวันที่กำหนด จะได้รับสารอาหารครบถ้วนตามฉลาก แถมยังไม่ต้องเสี่ยง เรื่องความปลอดภัยด้วยครับ 😀 

ใส่ความเห็น