fbpx

หลงลืมตามวัย หรือ อัลไซเมอร์

หลงลืมตามวัยหรืออัลไซเมอร์
 
           อายุมากขึ้นก็หลงลืมกันตามประสาสูงวัย แต่คนเราปกติก็ลืมกันได้บ้าง แต่จะแยกอย่างไรล่ะ ว่าหลงลืมธรรมดา กับ โรคอัลไซเมอร์?
 
อาการหลงลืมตามวัย เช่น หลงลืมเรื่องไม่สำคัญ ไม่บ่อย ไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน หากตั้งใจจดจ่อจริงจัง จะสามารถทำให้จดจำได้ดีขึ้น
แต่หากเป็นอัลไซเมอร์จะลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง เรียกชื่อสิ่งของไม่ถูกต้อง ไม่สามารถแยกรสชาติหรือกลิ่นได้ หรือ บกพร่องในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 
 
          แต่หากว่ายัง ไม่แน่ใจสุขเกษียณขอแนะนำเว็บไซต์ที่จะช่วยประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อม มาให้ลองเช็คกันดู  ‘Brain Check’ เว็บไซต์ช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมประเภทอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงวัยและคนวัยทำงาน ทำง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง คลิ๊ก
 
Brain Check เป็นเครื่องมือช่วยประเมินภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนทดสอบการทำงานของสมอง (ทดสอบตนเอง) พัฒนาร่วมกับศูนย์โรคสมอง คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อยู่ในระหว่าง การศึกษา เก็บข้อมูลผลการทดสอบ วิเคราะห์ความเที่ยงตรง และความเหมาะสมในการนําไปใช้เป็นเครื่องมือวัดและประเมิน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยคัดกรอง ทางการแพทย์เบื้องต้นต่อไป
 
และส่วนที่ 2 คำถามคัดกรองภาวะสมองเสื่อม (ทดสอบคนที่คุณรัก) พัฒนาขึ้นจากแบบคัดกรอง Thai AZQ สำหรับญาติและผู้ดูแล มีความไว ความจําเพาะ และความเที่ยงตรงสูง ผ่านการวิจัย และพัฒนาโดยทีมแพทย์ประสาทและสมอง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองหาภาวะความผิดปกติทางพุทธิปัญญาเล็กน้อย และโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้น
 
ท่านไหนกังวล หรือ ไม่แน่ใจ ลองทำแบบทดสอบกันดูนะครับ 😀
 

ใส่ความเห็น